Kasulikud Lingid

Üldine teave

Seadused ja poliitika

Puude raskusastme tuvastamine

Toetused puuetega inimestele

Tööhõivereform

Muud kasulikud lingid

Soodustus kaartide taotlemine

Puudega isiku kaardi taotlemine

Isikliku abivahendi kaartide väljastamine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Sotsiaalteenused

Sotsiaaltoetused puudega inimestele

Rehabilitatsiooniteenused

Erihoolekandeteenused

Juhtumikorraldajate kontaktandmed

Tööga seonduv

Puudega inimeste soodustused tööturul

Töö otsimine puude korral

Püsiva töövõimetuse ekspertiis

Puude või püsiva töövõimetuse taotlemine