Ida-Virumaa PIK tegevused 1-2 kvartal 2015

Tegevused on jaotatud 3 osaks:

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-2.kvartalil 2015 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 12.01.2015 ja 22.05.2015/, 09.06.2015  toimub Koja üldkogu (kinnitatakse majandusaasta aruanne), toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /21.01.2015  ja 20.04.2015/ ning viiel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (26.01.2015, 16.02.2015, 23.03.2015, 13.04.2015  ja 18.05.2015). Koja esindaja osales Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud kaitstud töö teemalisel infopäeval Rakveres.  23.03.2015 külastasid Koda kaks inimest AS Hoolekandeteenustest, kes tutvustasid oma plaane rajada Jõhvi kogukonnas elamise teenuse korterid 20-30 kliendile.
17.01.2015 Norras toimunud õppereisil, mis oli seotud eeloleva töövõimereformiga.i 4 Tori Vallavalitsuse töötajat, kes tegelevad erivajadustega inimestega ning neile toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenuse osutamisega.

 
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-2.kvartalil 2015  viidi projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames läbi erinevaid arendavaid tegevusi arengupuuetega noortele  – kunsti- ja muusikaringid ning käsitöö.

 
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-2 kvartalil 2015 tehti ülekandeid järgmistele allorganisatsioonide projektidele – Kohtla-Järve IÜ “Arendustegevused” – 450.-, “Tööteraapia” – 100.-; Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing “Arendustegevused” – 250.-; Püssi IÜ Lootus “Arendustegevused” – 200.-; Narva IÜ Eenar “Arendustegevused” – 50.-; Sillamäe Miloserdie “Ühingu 26-nda sünnipäeva tähistamine” – 300.-; Jõhvi Vaegkuuljate Ühing “arendustegevused”-125.-; MTÜ Narva LAD “Tegevusprogramm” – 275.-; MTÜ Kohtla-Järve Nägemispuuetega Inimeste Ühing “Arendustegevused” –150.-; Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing “Arendustegevused”125.- ja Narva ProSpero “Õppereis” – 600.-, Narva Parkinsoni Ühing “Arendustegevused” – 200.-; Avinurme Sotsiaal- ja turvakeskus “Tegevusprogramm” – 225.-