Ida-Virumaa PIK tegevused 1-3.kvartal 2015

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-3.kvartalil 2015 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 12.01.2015, 22.05.2015/, toimus 1 üldkogu 09.06.2015, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;

Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.

Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /21.01.2015, 20.04.2015/ ning kuuel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (26.01.2015,16.02.2015, 23.03.2015, 13.04.2014, 18.05.2015, 17.08.2015). 10.02.2015 osalesid Koja esindajad kohtumisel Tori valla 6 sotsiaaltöö tegijaga ning 23.03.2015 AS Hoolekandeteenuste 2 esindajaga. Kohtumised toimusid Koja ruumides. 28.08.2015 korraldas koda kohtumise tööminister Rannar Vassiljeviga (osalejaid kokku 12 inimest). Kohtumine toimus Jõhvi Vallavalitsuse ruumides aadressil Kooli 2.

Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 14-17.01.2015 Norras toimunud õppereisil, 13-14.08 toimunud suvekoolis Muhus, 13.08 toimunud EPIK juhatuse koosolekul Muhus ning EPIK juhatuse koosolekul /15.01 ja 09.04/; 10.04.2015 Tallinnas toimunud EPIK üldkogul, koolitusel; Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega HMN-le esitatavaid projekte

2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-3.kvartalil osaleti edukalt Viljandi Kultuurifestivalil (03-04.07.2015). Osalesid – Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskus. Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 03.08-07.08.2015 viidi Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil. Osalejate arvuks 55 inimest.

3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-3 kvartalil 2015 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele kokku 8 700 EUR.