Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 1-2. kvartal 2017 tegevused

 Programm on jaotatud 3 osaks:
1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-2.kvartalil 2017 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 24.01.2017, 22.05.2017/, toimus 1 üldkogu 23.05.2017, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (16.01.2017,13.02.2017, 13.03.2017, 17.04.2017, 15.05.2017, 12.06.2017). 04.01.2017 osales Koja esindaja Töötukassa korraldatud kaitstud töötamise töörühmas. 18.01.2016 Lääne-ViruMaavalitsuses toimunud erihoolekandeteenuste EL vahenditest plaanitavate projektidega seotud infopäeval, 21.01.2016 Jõhvi Pensionäride keskuses eakatele rääkimas puuetega inimestest ja teenustest,  01.02.2017 toimunud kohtumisel (Koja ruumid) Ida-Viru Töötukassa esindajatega (puuetega inimeste teemal). Koja meeskond kohtus 25.01.2017 Põlva PIK-i meeskonnaga – kokku 5 inimest (Koja ruumides), 15.03.2017 osales Koja esindaja Ida-Virumaa Töötukassa poolt korraldatud töömessil ning esines diskussioonpaneelis. 22.03.2017 võõrustas Koda Läänemaa Töötukassa esindajaid ning arutlusel oleva teemana käsitleti kaitstud töötamise teemat. 09.06.2017 osalsid Koja esindajad Ida-Virumaa Töötukassa Jõhvi büroos toimunud ümarlaual, kus arutati MTÜ Sotsiaalse kohanemise tugikeskuses tekkinud probleeme seoses puuetega inimeste tööpraktikaga ja tööle rakendamisega. 26.06.2017 osales Koja esindaja Põlvamaal (Peris) toimunud Eesti PIK korraldatud töörühmas, kus oli arutlusel puudega inimeste kaardi teema (soodustused).                                                                                                                   Koda jätkas ka Jõhvi Toidupank (koostöö Eesti Hollandi Heategevusfond Päikeselill/ Eesti Toidupank) tegevusi ning 2017 aasta 6 kuu jooksul päästeti kokku   25 736 kg toidukaupa ning toidupanga kaudu toimus ka EL toiduabi pakendamine ja jagamine.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 27-28.03.2017 Valgamaal ja Tartus toimunud  EPIK juhatuse koosolekul (Valgas tutvuti Valgamaa PIK tehtava tööga ning külastati sealseid sotsiaalasutusi) ning 05.01 ja 28.04.2017 Tallinnas toimunud EPIK juhatuse koosolekul ning 28.04.2017 toimunud üldkogul; Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-2.kvartalil  osaleti edukalt  Tartus toimunud Kultuurifestivalil (02-03.06.2017). Osales – Narva IÜ Eenar.  Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 07.08-11.08.2017 viiakse Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-2 kvartalil 2017 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 3905 EUR.