Ida-Virumaal käivitatakse KOV sotsiaalteenuste arendamise pilootprojekt

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi pilootprojekti, et töötada välja mentorlusprogramm, millega edaspidi toetada kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Täna sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel leppisid osapooled kokku, et tegevusi hakatakse ellu viima juba sel suvel.

„Soovime töötada välja toimiva koostöömudeli, et soodustada konkreetsete piirkondade põhiselt sotsiaalhoolekande valdkonna arendamist,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Riigi jaoks on oluline nõustada ja toetada omavalitsusi igakülgselt selles, et inimestele oleks abi igal pool kiire, kvaliteetne ja asjakohane.“

Tuleval nädalal toimuvad Toilas mõttetalgud, kus tutvustatakse Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele maakonnas läbiviidava pilootprojekti ideed. Esmalt kaardistatakse ära Ida-Virumaale iseloomulikud mured ja kitsaskohad ning kohtumise teises pooles räägitakse võimalikest lahenduskäikudest. Talgutele on osalema oodatud omavalitsuste juhid, valdkonna abivallavanemad, sotsiaalnõunikud, sotsiaalosakonna juhid ja teenuseosutajad. Samuti on ka ajakirjanikel võimalus üritusel osaleda.

Pilootprojekti käigus moodustatakse töörühmad, kuhu kaasatakse kohalikud eksperdid. Töörühmades valitakse igast kohalikust omavalitsusest välja teenused, mida on piirkonnas enim vaja pakkuda või arendada. Koostöös teenusedisaineritega töötatakse välja juba konkreetsemad lahendused. Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekt kestab 2020. aastani lõpuni.