Kutse e-mõttetalgule “Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?” 14. oktoobril

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 14. oktoobril kell 10-13 toimuval e-mõttetalgul “Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?”
E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. Ootame väga nii taastujaid, psüühikahäirega inimesi ja nende pereliikmed, kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialiste.

E-mõttetalgu raames anname ülevaate EPIKoja tegevusplaanist psüühikahäirega inimeste huvikaitse võrgustiku loomiseks. Lisaks tutvustame Eestis tegutsevate psüühikahäirega inimesi/taastujaid ja nende lähedasi koondavate MTÜ-de, seltsingute või muus formaadis tegutsevate gruppide seas 2020. aastal läbiviidud küsitluse tulemusi. Talgu esimese poole lõpetab vestlusring, kus tutvustame huvikaitse tähendust ja toome konkreetseid näiteid, milliste tegevuste kaudu on puuetega inimeste organisatsioonid oma liikmete huvisid ja õigusi kaitsnud. Teises pooles pakume kõigile osalejatele võimalust arutleda samadel teemadel väiksemates gruppides.

E-mõttetalgut modereerib Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

E-mõttetalgu toimub Zoom veebikeskkonnas ja osalemiseks on vajalik arvuti/nutiseade ning internet.

Registreerumine e-mõttetalgule toimub kuni 9. oktoobrini aadressil: http://bit.ly/e-mottetalgud

Registreerunutele saadame Zoomi veebilingi enne sündmuse toimumist.

Vajadusel tagame eesti viipekeele ja kirjutustõlke.

Palume teil kutset levitada oma võrgustikes, et see jõuaks inimesteni, kes on huvitatud valdkonda panustama.