Kutse HTM piirkondlikele infopäevadele: Muudatused hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel. Miks, mida, kuidas?

Hoolimata sellest, et uus PGS on alles eelnõu tasandil, on HTM korraldamas üleriiklike infopäevasid seoses muudatustega hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel.

Piirkondlikud infopäevad MUUDATUSED HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPPE KORRALDAMISEL. MIKS, MIDA, KUIDAS? 

Sihtrühm: KOV haridus- ja sotsiaalvaldkonna juhid, koolijuhid, Rajaleidja juhid ja spetsialistid, puuetega lastega tegelevad ühendused, lapsevanemad jt.

Piirkondlikud infopäevad toimuvad:

Rapla-, Viljandi-, Järva- ja Jõgevamaa – 15.11.2017

Tartumaa, sh Tartu – 16.11.2017

Hiiumaa ja Läänemaa – 22.11.2017

Pärnumaa ja Saaremaa – 24.11.2017

Harjumaa – 29.11.2017

Tallinn – 30.11.2017

Valga-, Võru- ja Põlvamaa – 07.12.2017

Ida- ja Lääne Virumaa 08.12.2017 

Täpsem päevakava ja registreerumine infopäevadele: https://www.hm.ee/et/piirkondlikud-infopaevad