Tegevused

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 1-2. kvartal 2018 tegevused

Programm on jaotatud 3 osaks:
1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-2.kvartalil 2018 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 04.01.2018, 28.05.2018/, toimus 1 üldkogu 30.05.2018, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekutel 6 korda.  Koja esindaja osales 3 x Töötukassa korraldatud kaitstud töötamise töörühmas.  22.01.2018 käis Koja juht rääkimas Jõhvi Pensionäride keskuses eakatele puuetega inimestest ja teenustest,  Koja meeskond kohtus 25.01.2018 Põlva PIK-i meeskonnaga – kokku 5 inimest (Koja ruumides), Veebruaris võõrustas Koda sotsiaaltöötajaid ning arutleti sotsiaalhoolekande seaduse muudatusi ja  käsitleti kaitstud töötamise teemat. Aprillis osales Koja esindaja Genfis toimunud õppereisil. 06.06-07.06.18 osales Koja esindaja Otepääl toimunud töörühmas, kus arutati puuetega lastega seonduvaid teemasid.

Koda jätkas ka Jõhvi Toidupank (koostöö Eesti Hollandi Heategevusfond Päikeselill/ Eesti Toidupank) tegevusi ning 2018 aasta 6 kuu jooksul päästeti kokku üle 30 000 kg toidukaupa ning toidupanga kaudu toimus ka EL toiduabi pakendamine ja jagamine.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales EPIK juhatuse koosolekutel.Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte.
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-2.kvartalil  osaleti edukalt  Tartus toimunud Kultuurifestivalil (01-02.06.2018). Osales – Narva IÜ Eenar.  Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 06.08-10.08.2018 viiakse Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-2 kvartalil 2018 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 5810 EUR.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 1-2. kvartal 2017 tegevused

 Programm on jaotatud 3 osaks:
1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-2.kvartalil 2017 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 24.01.2017, 22.05.2017/, toimus 1 üldkogu 23.05.2017, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (16.01.2017,13.02.2017, 13.03.2017, 17.04.2017, 15.05.2017, 12.06.2017). 04.01.2017 osales Koja esindaja Töötukassa korraldatud kaitstud töötamise töörühmas. 18.01.2016 Lääne-ViruMaavalitsuses toimunud erihoolekandeteenuste EL vahenditest plaanitavate projektidega seotud infopäeval, 21.01.2016 Jõhvi Pensionäride keskuses eakatele rääkimas puuetega inimestest ja teenustest,  01.02.2017 toimunud kohtumisel (Koja ruumid) Ida-Viru Töötukassa esindajatega (puuetega inimeste teemal). Koja meeskond kohtus 25.01.2017 Põlva PIK-i meeskonnaga – kokku 5 inimest (Koja ruumides), 15.03.2017 osales Koja esindaja Ida-Virumaa Töötukassa poolt korraldatud töömessil ning esines diskussioonpaneelis. 22.03.2017 võõrustas Koda Läänemaa Töötukassa esindajaid ning arutlusel oleva teemana käsitleti kaitstud töötamise teemat. 09.06.2017 osalsid Koja esindajad Ida-Virumaa Töötukassa Jõhvi büroos toimunud ümarlaual, kus arutati MTÜ Sotsiaalse kohanemise tugikeskuses tekkinud probleeme seoses puuetega inimeste tööpraktikaga ja tööle rakendamisega. 26.06.2017 osales Koja esindaja Põlvamaal (Peris) toimunud Eesti PIK korraldatud töörühmas, kus oli arutlusel puudega inimeste kaardi teema (soodustused).                                                                                                                   Koda jätkas ka Jõhvi Toidupank (koostöö Eesti Hollandi Heategevusfond Päikeselill/ Eesti Toidupank) tegevusi ning 2017 aasta 6 kuu jooksul päästeti kokku   25 736 kg toidukaupa ning toidupanga kaudu toimus ka EL toiduabi pakendamine ja jagamine.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 27-28.03.2017 Valgamaal ja Tartus toimunud  EPIK juhatuse koosolekul (Valgas tutvuti Valgamaa PIK tehtava tööga ning külastati sealseid sotsiaalasutusi) ning 05.01 ja 28.04.2017 Tallinnas toimunud EPIK juhatuse koosolekul ning 28.04.2017 toimunud üldkogul; Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-2.kvartalil  osaleti edukalt  Tartus toimunud Kultuurifestivalil (02-03.06.2017). Osales – Narva IÜ Eenar.  Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 07.08-11.08.2017 viiakse Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-2 kvartalil 2017 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 3905 EUR.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 1-3. kvartal 2016 tegevused

Koja tegevuste programm on jaotatud 3 osaks:
1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-3.kvartalil 2016 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 11.01.2016, 20.05.2016/, toimus 1 üldkogu 30.05.2016, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (11.01.2016,15.02.2016, 07.03.2016, 11.04.2016, 16.05.2016). 08.01.2016 osales Koja esindaja Sotsiaalministeeriumis erihoolekandeteenustega ja EL vahenditega seotud ümarlauas, 14.01.2016 Mäetaguse Vallavalitsuses toimunud maakonna hoolekandeteenuste arendamise töögrupis, 18.01.2016 Lääne-ViruMaavalitsuses toimunud erihoolekandeteenuste EL vahenditest plaanitavate projektidega seotud infopäeval, 21.01.2016 Jõhvi Pensionäride keskuses eakatele rääkimas puuetega inimestest ja teenustest, 28.01.2016Jõhvi Vallavalitsuses toimunud teenuste arendamise kohtumisel, 01.02.2016 toimunud kohtumisel (Koja ruumid) Ida-Viru Töötukassa esindajatega (puuetega inimeste teemal), 02.02.2016 toimunud kohtumisel Sotsiaalministeeriumi esindajatega eesotsas asekantsler Rait Kuusega (Koja ruumides), kus tutvustati plaanitavaid projektiideid (teenuste arendamine Kaare 3 ja Kaare 7 hoonetes). Koja esindajad kohtusid 09.02.2016 Viljandi maakonna sotsiaaltöötajatega – kokku 22 inimest (Koja ruumides), 11.02.2016 osales koja esindaja Jõhvi VV-s toimunud arendusseminaril,  29.02.2016 Sotsiaalministeeriumis toimunud Erihoolekandteenuste töörühmas, Koja esindaja aitas ette valmistada ja läbi viia Sotsiaalministeeriumi ümarlauda Koja ruumides (06.04.2016), kus osalesid Koja liikmesorganisatsioonide esindajad ning aitas korraldada 13.05.2016 Jõhvi Vallavalitsuses toimunud Ligipääsetavuse nõukogu seminari/töökoosolekut.Koja esindaja osales 10.06.2016 Tallinnas toimunud pidulikul EPIK poolt korraldatud üritusel – Toompuiestee 10 – 10-ne aastane, samuti osales koja esindaja 30.06.2016 kohtumisel Sotsiaalministeeriumi töötajatega eesotsas asekantsler Rait Kuusega (lisaks 3 ametnikku), kellele tutvustati Ida-Virumaa PIK tegevusi ning Jõhvi VV ja Koja ühisprojeti ideed arendada vallas teenuseid.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 25-26.01.2016 Pärnus toimunud  EPIK juhatuse koosolekul ning 28..04 ja 09.06.2016 Tallinnas toimunud EPIK juhatuse koosolekul ning 28.04.2016 toimunud üldkogul; Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-3.kvartalil  osaleti edukalt  Tartus toimunud Kultuurifestivalil (03-04.06.2016). Osalesid – Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskus.  Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 01.08-05.08.2015 viidi Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-3 kvartalil 2016 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 9 700 EUR + Koja poolt juhitavad kaks projekti summas 4 400 EUR.

Ida-Virumaa PIK tegevused 1-3.kvartal 2015

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-3.kvartalil 2015 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 12.01.2015, 22.05.2015/, toimus 1 üldkogu 09.06.2015, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;

Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.

Koja esindaja osales Ida-Viru MV abivahendite komisjoni töös /21.01.2015, 20.04.2015/ ning kuuel Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul (26.01.2015,16.02.2015, 23.03.2015, 13.04.2014, 18.05.2015, 17.08.2015). 10.02.2015 osalesid Koja esindajad kohtumisel Tori valla 6 sotsiaaltöö tegijaga ning 23.03.2015 AS Hoolekandeteenuste 2 esindajaga. Kohtumised toimusid Koja ruumides. 28.08.2015 korraldas koda kohtumise tööminister Rannar Vassiljeviga (osalejaid kokku 12 inimest). Kohtumine toimus Jõhvi Vallavalitsuse ruumides aadressil Kooli 2.

Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales 14-17.01.2015 Norras toimunud õppereisil, 13-14.08 toimunud suvekoolis Muhus, 13.08 toimunud EPIK juhatuse koosolekul Muhus ning EPIK juhatuse koosolekul /15.01 ja 09.04/; 10.04.2015 Tallinnas toimunud EPIK üldkogul, koolitusel; Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega HMN-le esitatavaid projekte

2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-3.kvartalil osaleti edukalt Viljandi Kultuurifestivalil (03-04.07.2015). Osalesid – Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskus. Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 03.08-07.08.2015 viidi Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil. Osalejate arvuks 55 inimest.

3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-3 kvartalil 2015 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele kokku 8 700 EUR.