Puuetega Inimeste Päeva tähistamine Tallinnas

03.12.2003 algusega kell 13.00 toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus pidulik aktus Maailm meile kõigile. Aktuse korraldajaks: Eesti Puuetega Inimeste Koda

Aktuse ajakava:

Päeva juhib Toomas Sepp Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidust

12.00 Registreerimine ja kohvilaud
13.00 AVAMINE
Avasõnad sotsiaalminister Marko Pomerantsilt
Tervitused:
EV Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunikult Kai Kukelt
Eesti Puuetega Inimeste Koja eestseisjalt Helve Luigelt
Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu presidendilt Toomas Sepalt

Projekti KAMPAANIA 2003 kokkuvõtted – Lissi Kurg, EPI Koda
Inimene ja puue – Külli Roht, EV Sotsiaalministeerium
Puuetega inimeste aasta 2003 Eestis – Tanel Joost, OÜ Händikäpp Imidž

Vaheaeg

Autasustamine ja tänamine
Esineb Keila Tervisekeskuse Tantsustuudio tantsurühm

17.30 Sotsiaalministri vastuvõtt puuetega inimeste aasta lõpetamiseks
Muusikaline etteaste Toivo Nikopensiuselt

Ida-Virumaa PIK-st osaleb Tallinnas toimuval aktusel 11 inimest: Kaia Kaldvee, Marge Peri, Ursi Joost, Svetlana Ergaševa, Ahti Jundas, Tiiu Karelaid, Maimu Gusikova, Vladislava Vassitškina, Nikolai Dezin, Helgi Käer ja Galina Antonova.
Buss väljub kell 09.30 Jõhvist I-V PIK kontori juurest!