Teabepäev puuetega inimestele

Teatame, et 25.11.03 algusega kell 11.00 toimub Jõhvi Noorte Loomemajas aadressil Kooli 2, koolitus teemal “Haigekassa seadused, mis on seotud erivjadustega inimestega”. Teemad, mida käsitletakse: ülevaade muudatustest tervishoiukorralduses; ülevaade täiendavatest soodustustest; soodusretseptid;abivahendid; keda loetakse kindlustatud isikuks; küsimused-vastused. Koolitus on eesti keelne ja lektoriks on Eesti-Haigekassa Ida-Viru Osakonna spetsialist pr. Reet Simson.
Rahastaja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.