Tööturumeetmete seminar Jõhvis

11. juunil 2004.a. korraldab Eesti Sotsiaalministeerium Tööturumeetmete seminari Jõhvi Kultuurikeskuses. SEMINARIL ON VENEKEELNE JÄRELTÕLGE!

Seminar algab kell 10.45 ning toimub aadressil Pargi 40, Jõhvi.

Seminaril toimub jagunemine kolme töögruppi. Ühes tuleb arutlusele juhtumikorralduse temaatika, teises tööturuteenuste ja toetuste temaatika ning kolmandas riskigruppi kuuluvate inimeste tööle saamise võimalused.

Registreerimiseks palutakse saata e-posti aadressile kantselei.praktikant@sm.ee järgmised andmed:

Teie nimi, organisatsioon ja amet, telefon ning Teie e-posti aadress. Samuti märkige, millises töögrupi töös soovite osaleda.

Lisainfo telefonil 6269307