Ümarlaud Narvas

Järgmine ümarlaud Narva linnas toimub 10.06.2004 algusega kell 10.00 aadressil Peetri plats 5, Narva.

Millest räägitakse?
Transpordiseadus ja soodustused linnatranspordis;
Invatranspordi vajalikkusest Narva linnas.

Ümarlauda ootame osalema Narva linnas tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonide esindajaid, Narva Linnavalitsuse esindajaid (sh Narva Linnavara- ja majandusameti esindajad), Ida-Viru Maavalitsuse esindajat pr Valentina Luninat.