Ürituste arhiiv: 2004

Hoolekande kontseptsiooni tutvustav Seminar Jõhvis

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumis on valmimas hoolekande konseptsioon. Märtsis 2004 arutab Vabariigi Valitsus konseptsiooni ja selle rakendamise meetmete kava. Augustis tuleb arutlusele õigusaktide pakett hoolekande konseptsiooni rakendamiseks.

Sotsiaalministeerium kutsub hoolekande teenuse pakkujaid ja klientide organisatsioonide esindajaid seminarile, et tutvustada hoolekande konseptsiooni ning arutada selle rakendamiseks vajalikke samme, 7.aprillil toimuvale seminarile Jõhvi Kultuurikeskusesse, aadressil Pargi 40, Jõhvi, algusega kell 10.30.

Kohvipausid ja lõuna on tasuta!

Seminari ajakava:

10.30 – 11.00 registreerimine ja hommikukohv
11.00 – 12.30 seminari eesmärgi ja hoolekandekontseptsiooni tutvustamine
12.30 – 13.30 lõuna
13.30 – 15.30 rühmatöö 4 grupis
15.30 – 16.00 kohvipaus
16.00 – 17.00 rühmatööde kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

Töögrupid:

1. Hoolekandetöötajad – nende roll ja koht (kus töötab) lähitulevikus. Vastutuse jagunemine hoolekande korralduses ja finantseerimises – riik ja kohalik omavalitsus.
2. Erivajadustega inimestele suunatud hoolekandeteenused – rehabiliteerimine, tehnilised abivahendid, kogukonna toetavad teenused, hooldamine.
3. Sotsiaalabi osutamise korraldamine lähitulevikus.
4. Arendushoolduse korraldamine, paljulapseliste perede toetamine.

Registreerimiseks palub Sotsiaalministeerium saata aadressile Triin.Rusi@sm.ee järgmised andmed: Teie nimi, organisatsioon ja amet, organisatsiooni aadress, telefon, faks ning Teie e-posti aadress. Samuti palutakse märkida, millise töögrupi töös soovite osaleda.

Ümarlaud Narvas

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel toimub 08.04.2004 algusega kell 10.00 ümarlaud Narva Linnavalitsuses aadressil Peetri plats 5, Narva.

Ümarlauda on kutsutud Narva Linnavalitsuse abilinnapea pr. Reet Välja, Narva linna volikogu sotsiaalkomisjoni esinaine, Narva linna sotsiaalosakonna juhataja, Narva linna linnaarst ning Narvas tegutsevate puuetega inimeste mittetulundusühingute esindajad.

Mida arutatakse?

Mittetulundusühingute roll Narva linna elus;
Korterite kohandamise teenuse vajalikkusest Narva linnas;
Puuetega inimestele keskuse rajamise vajalikkusest Narva linnas.

« Eelmine lehekülg