Üritused

Kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajatega

06.04.2016 toimus Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajatega. Arutelu teemaks oli puuetega inimeste toetused ja teenused, nende määramine ja muutmisvajadused.  Ministeeriumist osales 4 inimest – Gabriela Roosos, Anu Irval, Heidi Koolmeister ja Tiia Sihver. Puuetega inimeste esindajatena osalesid – Kaia Kaldvee (Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda); Ahti Jundas (Parkinsoni Liit); Ursi Joost (Ida-Viru Diabeetikute Selts); Svetlana Ergaševa (Kohtla-Järve Invaühing); Tatjana Grigorova (Narva Päevakeskus LAD); Juri Konovalov (Narva ProSpero); Nikolai Dezin (Sillamäe Miloserdie); Signe Kutsar (puuetega laste vanem) ja esindaja Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühingust.

Kohtumine oli emotsionaalne ning puuetega inimesed said ministeeriumi esindajatele rääkida oma probleemidest, mis on seotud nii toetuste kui teenustega. Põhiline sõnum oli, et paljud teenused ei ole Ida-Virumaal kättesaadavad ning tänased riiklikud toetused ei kata ära puudega inimese tegelikke vajadusi.

TEABEPÄEVAD PODAGRAST

13. novembril 2015.a.

Jõhvi Kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi.

 

PÄEVAKAVA:

16:00 “Eesti Reumaliit täna ja homme”

Jonas Grauberg, Eesti Reumaliidu turundusjuht

16:15 “Podagra- haiguste kuningas, kuningate haigus”

Raili Müller, Tartu Ülikooli Kliinikumi reumatoloog

17:00 Paus

17:15 “Podagra ravi”

Raili Müller, Tartu Ülikooli Kliinikumi reumatoloog

 

AUTISMIPÄEV “RÄÄGIME AUTISMIST”

27.mail 2015 toimub Jõhvi Vallavalitsuse saalis aadressil Kooli 2, Jõhvi  autismiteemaline infopäev.

Ürituse algus on kell 11.30 ning orienteeruv lõpp kell 16.30. Info ja registreerimine aadressil: info@lastefond.ee kuni 22.05.2015

Sotsiaalministeerium korraldab infopäeva 14.05.2015 EPIKoja-s

Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimub 14.05 Sotsiaalministeeriumi korraldatud infopäev EPIKoja võrgustikule teemal Töövõimereformiga kaasnevad teenused (sotsiaalne rehabilitatsioon, KOV teenused).

Tutvustatake ka vastvalminud uuringut vaimse tervise probleemidega sihtrühma kohta.

Allpool on lisatud päevakava.

Kulud kannab SOM, aga invatranspordi hüvitamiseks on vaja avaldust ja kuludokumente.

 Oma osalemissoovist andke palun teada registreerudes allpool oleva lingi kaudu 11. maiks (kaasa arvatud)

registreerimislink

Töövõimereformi toetavate teenuste infopäeva ajakava

 Toimumise koht: Toompuiestee 10, Tallinn

9.30 – 10.00             Kogunemine

10.00 – 11.30            Abivahendite korralduse tutvustus

11.30 – 12.15           Lõuna

12.15 – 12.45           Sotsiaalse rehabilitatsiooni korralduse tutvustus

12.45 – 13.30           Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamise tutvustus

13.30 – 13.45           Paus

13.45 – 14.45           ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ KOV teenuste avatud taotlusvooru tutvustus

14.45 – 15.00           Paus

15.00 – 16.30           Uuringu „Vaimse tervise häirega inimesed tööturul“ tulemuste tutvustus

16.30 – 16.45           Kokkuvõtted ja lõpetamine

Tööhõivereformiga seonduv infopäev – 22.09.2014

Koostöös Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga, Jõhvi Vallavalitsusega ja Sotsiaalministeeriumiga toimub

Jõhvi Vallavalitsuses

Tööhõivereformiga seonduv infopäev

22.09.2014 algusega kell 13.00

13.00-14.00 – Info töövõimereformi seaduse eelnõust             Anu Irval

14.00-15.00 – Sotsiaalhoolekandeseaduse ja Tööturutoetuste ja teenuste seaduse muudatuste  eelnõud                                                                 Raimo Saadi

15.00-15.15 -  Töötukassa esindaja–                                                   Sirlis Sõmer

15.15 – 15.45 – Uuest avanevast Euroopa Sotsiaalfondi rahastusest – Euroopa Sotsiaalfondi osakonna projektijuht                                 Janar Kriiska

 

 

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »