ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“

Eesti Puuetega Inimeste Kojal valmis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni eesmärk on kaitsta puuetega inimeste õigusi, parandada nende toimetulekut ja tagada, et riik ja teised osapooled astuksid selleks vajalikke samme. Eesti ratifitseeris konventsiooni 30. mail 2012. aastal, kokku on 2017. aasta seisuga konventsiooni  ratifitseerinud 175 riiki. Esimese riikliku aruande esitas Eesti ÜRO-le 2015. aastal. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile konventsiooni kontekstis ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat, koostas Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) variraporti, mahukaima ja põhjalikema uuringu EPIKoja ajaloos.  EPIKoja 25. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valminud variraporti „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ eesmärk on juhtida tähelepanu kitsaskohtadele ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus ning anda soovitusi probleemide lahendamiseks

Raport koosneb 14-st valikartiklist: art. 4 üldkohustused, art. 5 võrdsus ja mittediskrimineerimine, art. 6 puuetega naised, art. 7 puuetega lapsed, art. 9 juurdepääsetavus, art. 12 võrdne tunnustamine seaduse ees, art. 19 iseseisev elu ja kogukonda kaasamine, art. 24 haridus, art. 25 tervishoid, art. 26 habilitatsioon ja rehabilitatsioon, art. 27 töö ja tööhõive, art. 28 küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse, art. 29 osalemine poliitilises ja avalikus elus ning art. 33 riiklik rakendamine ja järelevalve.

Meedia kajastus:

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/puuetega-inimeste-esindajad-ametkonnad-ei-vota-puuetega-inimeste-n215045

https://www.err.ee/686813/eestis-saavad-abi-vaid-tugevad-puudega-inimesed

https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/d150c3ea-2761-4806-95e7-a87528b7d287/raport-votab-kokku-puuetega-inimeste-peamised-heaolu-kitsaskohad

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-puuetega-inimeste-raport/

http://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/16536-2018-03-01-puuetega-inimeste-heaks-on-vaja-uhtset-abivajaduse-hindamise-alust

https://www.err.ee/686847/eestis-saavad-vajalikku-abi-vaid-tugevamad-puuetega-inimesed

http://www.tallinnatv.eu/uudised/n%C3%A4dal/16560-2018-03-04-nadal