Приём специалисты слуха. Kuulmisspetsialisti vastuvõtt.

Йихви в помещение мэрии   Kooli 2, 41595 Jõhvi  10.11. 2021 

Начало приёма с 10. 00 –до 15-00 

В г.Силламяэ, ул.Чекалова. 1А  11. 11 . 2021г. с 10.00-15-00  

Приём будут вести специалисты слуха. Сними будет специальная аппаратура. 

 Йихви или в Нарве при себе иметь справку от врача. Можно и от семейного врача. А для детей инвалидов – удостоверение инвалида. информацию можно получить по тел. 39 24378.    Или по тел. 56695200

 Также с помощью Милосердия можно заказать любые виды приспособления. 

Приём бесплатный для всех.

Vastuvõtt toimub Jõhvi vallavalitsuse ruumides Kooli 2, 41595  13.oktoober 2021 

Vastuvõtt algab kella 10.00-15.00 

Vastuvõtt toimub Sillamäel, aadressil Tšekalova 1 A 14.oktoober 2021 alates 10.00-15-00 

Vastuvõtu viivad läbi kuulmisspetsialistid, kellel on kaasas spetsiaalne varustus. 

Vastuvõtule Jõhvis ja Narvas võtke kaasa arstitõend. Võib olla ka perearsti käest saadud tõend. Puudega lapsele võtta kaasa puudetunnistus. Teavet saab telefoni  39 24378. 

Vastuvõtt on kõigile tasuta.