2013 aasta HMN toetusest

Kahjuks peame Teid kurvastama, sest HM Nõukogu tegi oma eelmise aasta detsembrikuu koosolekul otsuse, et ei aktsepteeri Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2013 aasta taotlust 1,0 milj.€ ja eraldas puuetega inimeste võrgustiku toetuseks vaid 700 000 €, mis on tervelt 22% vähem kui 2012 aasta toetus (900 tuh.€). Seega vähendati toetuste summat 200 000 Euro võrra.

Sellest tulenevalt vähenes ka Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja toetus 7 524 EUR. Tegemist on meie jaoks väga suure summaga, kuid loodame, et HMN leiab siiski võimaluse ja eraldab puuetega inimeste võrgustiku toimimiseks vajaliku toetuse summa.