Avatud Eesti Fondi toetus projektidele

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda esitas Avatud Eesti Fondile projekti “Toidupanga tegevuste käivitamine Jõhvis”. Projekt sai komisjoni poolt positiivse hinnangu ning 01.02.2011 sõlmiti AEF-i ja Koja vahel stipendiumi E11-18.04-01-03-05 kasutamiseks leping. Projekti algus 01.02.2011 ning projekti lõpp 31.01.2012. Stipendiumi suuruseks on 11 504 eurot.

Suured tänud Avatud Eesti Fondile!