Invaabivahendite Ost Soodustingimustel

Kuidas saavad füüsilise puudega inimesed ja vanurid endale vajaliku abivahendi?

Soodustingimustel tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab:

 • tehniliste väikeabivahedite korral pere- või raviarst
 • keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilisatiooniasutus
 • Pere- või raviarst väljastab isikule abivahendi vajaduse tõendi.

Kes saavad soodustingimustel tehnilisi abivahendeid?

 • Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist võivad taotleda:
 • lapse vanemad või eestkostja lapsele
 • täisealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul kuulmislangus alates 30 detsibellist) või on määratud invaliidsusgrupp
 • vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut
 • insuliini süstivad diabeetikud

Taotlemine

Isik või tema esindaja pöördub arstitõendiga omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole isikliku abivahendi kaardi saamiseks.

Kaasa võtta:

 • taotleja isikut tõendav dokument (pass)
 • puude olemasolu korral tõend puude raskusastme määramise kohta.

Järgnevalt pöördub isik või tema esindaja isikliku abivahendi kaardiga abivahendeid vahendavasse firmasse, kus tal tuleb tasuda abivahendi kaardiga abivahendeid vahendavasse firmasse, kus tal tuleb tasuda abivahendi eest osamaks, mille suurus on kinnitatud sotsiaalministri määrusega (sotsiaalministri 14.12.2000 määrus nr.79 “Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord” ja sotsiaalministri 14.12.2000 määruse nr.79 lisad “Sotsiaalministeeriumi poolt riigi eelarvest lastele, puuetega inimestele ja vanuritele doteeritavate abivahendite loetelu”).

Soodustingimustel müüvad ja /või laenutavad tehnilisi abivahendeid ainult sotsiaalminitri poolt kinnitatud nimekirja kantud asutused ja ettevõtted.

Asutusel peab olema sõlmitud maavalitsusega vastav leping.

Doteeritavate abivahendite loetelu

Sotsiaalministeeriumi poolt riigieelarvest lastele, puuetega inimestele ja vanuritele doteeritavad tehniliste väikeabivahendite loetelu:

 • Liikumisabivahendid
 • Ortoosid ja proteesid
 • Põetus- ja hooldusvahendid
 • Nägemisabivahendid
 • Kuulmisabivahendid
 • Abivahendid ja seadmed keskkonnategurite parandamiseks, tööriistad ja masinad

Sotsiaalministeeriumi poolt riigieelarvest lastele, puuetega inimestele ja vanuritele doteeritavad keerulistemate tehniliste abivahendite loetelu:

 • Liikumisabivahendid
 • Ortoosid ja proteesid
 • Põetus- ja hooldusvahendid
 • Nägemisabivahendid
 • Kuulmisabivahendid