Määrused

Juhendid

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise juhend

Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend

Vormid

Puudega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu  ja  vormid

 Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid

Nõuded

Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded

Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord