Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava muutmine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juhatuse 31.05.2019.a otsusega nr 5 kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023. Sama otsusega moodustati strateegia ellu viimise töörühm ja seirekomitee.

14.11.2019 toimus Sillamäe strateegia seirekoosolek, mille käigus seirekomitee
liikmed andsid oma hinnangu strateegiale ning selle ellu viimise tegevustele ja toimus
arutelu strateegia muutmise vajalikkuse üle.

06.12.2019. IVOL juhatuse otsusega nr 6 algatati maakonna arengustrateegia ja strateegia tegevusklava muutmine.

IVOL juhatuse otsusega nr 5 kinnitati strateegia muutmise ajakava ning otsustati avalikustada strateegia tegevuskava 2020-2024 eelnõu.

Tegevuskava avalikustati IVOL ja kohalike omavalitsuste kodulehtedel ning ettepanekute esitamise tähtaeg oli 31.05.2020.

Laekunud ettepanekud vaatas läbi strateegia töörühm ning esitas muudetud tegevuskava IVOL juhatusele kinnitamiseks.

IVOL juhatus kiitis tegevuskava 03.06.2020. toimunud koosolekul heaks ning esitas tegevuskava kinnitamiseks IVOL üldkogule.

IVOL üldkogu 12.06.2020. otsusega nr 6 on kinnitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024.

Tegevuskava on esitatud heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 koostamise ülevaade

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 28.03.2018. otsusega algatati strateegia koostamine ning moodustati strateegia koostamise juht- ja töörühm.

Arengustrateegia koostamisel tegi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

19.06.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ strateegia kontseptsioon. Kontseptsiooni alusel koostati strateegia eelnõu ning tegevuskava. 29.11.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava aastateks 2019-2023 ning esitati strateegia kinnitamiseks Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25, ja Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia

Strateegia tegevuskava

Strateegia kokkuvõte: EST RUS ENG