Ida-Virumaa EPI koja plaanitud tegevused 4.kvartal 2010

1. juhatuse koosoleku korraldamine (detsember 2010);
2. üldkogu korraldamine (detsember 2010);
3. rehabilitatsioonipäeva korraldamine organisatsioonide juhtidele Toila Welness keskuses (november-detsember 2010);
4. puuetega inimeste päeva korraldamine Ida-Virumaal (detsember 2010);
5. Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldataval ja rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil osalemine (7-8 inimest). Toimumise aeg 03.12.10 Tallinnas.