Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 1-2. kvartal 2018 tegevused

Programm on jaotatud 3 osaks:
1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 1-2.kvartalil 2018 toimus 2 juhatuse koosolekut/ 04.01.2018, 28.05.2018/, toimus 1 üldkogu 30.05.2018, kus kinnitati ühingu majandusaasta aruanne, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koja esindaja osales Jõhvi volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekutel 6 korda.  Koja esindaja osales 3 x Töötukassa korraldatud kaitstud töötamise töörühmas.  22.01.2018 käis Koja juht rääkimas Jõhvi Pensionäride keskuses eakatele puuetega inimestest ja teenustest,  Koja meeskond kohtus 25.01.2018 Põlva PIK-i meeskonnaga – kokku 5 inimest (Koja ruumides), Veebruaris võõrustas Koda sotsiaaltöötajaid ning arutleti sotsiaalhoolekande seaduse muudatusi ja  käsitleti kaitstud töötamise teemat. Aprillis osales Koja esindaja Genfis toimunud õppereisil. 06.06-07.06.18 osales Koja esindaja Otepääl toimunud töörühmas, kus arutati puuetega lastega seonduvaid teemasid.

Koda jätkas ka Jõhvi Toidupank (koostöö Eesti Hollandi Heategevusfond Päikeselill/ Eesti Toidupank) tegevusi ning 2018 aasta 6 kuu jooksul päästeti kokku üle 30 000 kg toidukaupa ning toidupanga kaudu toimus ka EL toiduabi pakendamine ja jagamine.
Koja esindaja (EPI Koda juhatuse liige) osales EPIK juhatuse koosolekutel.Koja esindaja hindas veebruaris EPI Fond otsusega  HMN-le esitatavaid projekte.
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 1-2.kvartalil  osaleti edukalt  Tartus toimunud Kultuurifestivalil (01-02.06.2018). Osales – Narva IÜ Eenar.  Projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi ning käsitööringi tegevused; 06.08-10.08.2018 viiakse Karjamaa Puhkebaasis läbi puuetega noorte suvepäevad, mille ettevalmistustega alustati juba k.a. 2.kvartalil.
3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 1.-2 kvartalil 2018 tehti allorganisatsioonidele ülekandeid vastavalt projektidele eraldatud summadele  kokku 5810 EUR.