OLULINE INFO – abivahendite määruse muutmise eelnõu

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmise eelnõu.
Mida plaanitakse muuta?

– muudetakse abivahendite piirhindasid, -limiite kui ka -määrasid. Näiteks mähkmeid saab edaspidi soodushinnaga osta 60 asemel kuni 120 ja imavaid aluslinasid varasema 10 asemel 30.

– laiendatakse selliste abivahendite loetelu, mille puhul ei ole vajaduse tuvastamiseks vaja kordustõendit- vanaduspensioniealiste inimeste jaoks plaanitakse luua erisus, millega edaspidi pole uriini imendavate abivahendite korduval taotlemisel pere– või eriarsti tõendit enam vaja.

– määruse jõustudes saab edaspidi lisaks eriarsti tõendile ka perearsti tõendiga taotleda näiteks lugemis- ja töövalgustit, punktkirjavarustust, daisypleierit, arvuti ekraanisuurendustarkvara jpm.

– täiendatakse abivahendi vajaduse tuvastajate ringi- vastav õigus antakse lisaks perearstidele, eriarstidele, rehabilitatsioonimeeskondadele, füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele ka vastava täiendkoolituse läbinud õdedele. Õed saavad hinnata vajadust nt lamatiste vältimiseks mõeldud abivahendite, tualetitooli, potikõrgenduste, uriini imendavate abivahendite, vanni- ja dušitoolide jms järele.