Külalised Saaremaa Puuetega Inimeste Kojast

01.11.2016 külastasid Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda Saaremaa Puuetega Inimeste Koja liikmed. Seltskond oli oma reisi alustanud varavalges ning Jõhvi jõuti kell 12.30. Grupis oli ca 20 inimest, kelle hulgas oli nii puuetega inimesi kui rehabilitatsiooni meeskonna liikmeid. Ida-Virumaa PIK tegevjuht tutvustas koja tegemisi, näitas külalistele keskuse ruume, töökodasid, toidupanga ruume ning Jõhvi vallale kuuluvaid toetatud elamise kortereid. Külalistel oli palju küsimusi ning loodame, et nad said ka kõigile neile vastused. Sellised kohtumised rikastavad kindlasti  igapäevaelu ning toovad harjumuspärasesse rutiini  vaheldust.  Loodame, et  ka teised kodade juhid planeerivad oma järgnevaid sõite just idasse :).