Külas Rootsis, Enkömpingu külas

28-31.08.2006 viibisid 6 inimest Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojast Rootsis, Enköpingu linnas. Rootsis tutvuti igapäevaelu toetamise teenusega, toetatud elamise teenusega, kogukonnas elamise teenusega ning Rootsis kehtiva seadusandlusega puuetega inimestele. Peale Enköpingu linna külastamist, võeti meid vastu ka Uppsala Maavalitsuse sotsiaalosakonnas, kus selle osakonna juhataja tutvustas meile Rootsis kehtivaid ja toimivaid seadusi, mis seotud puuetega inimestega.

 

Reis kujunes igati arendavaks ning meeldivaks ja aitab meil teha paremini oma igapäevatööd Eestis.

 

Nimetatud sõitu toetas rahaliselt Jõhvi Vallavalitsus.