Lahkus Helve Luik

Avaneb valguse värav,

viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav,

Su hingest saab tähekild…
 
teatame sügava kurbusega, et 09.10.2014 lahkus ootamatult  meie hulgast Helve Luik.
 
Helve sündis 21. märtsil 1942. aastal.
Helve jääb meie südamesse kui inimene, keda mäletame alati väärikana, teotahtelisena ning säravana.
Üheks tema elutööks on kahtlematult Eesti Puuetega Inimeste Koja ülesehitamine ning juhtimine 12 aasta jooksul (1998-2010), sh osales ta aktiivselt Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu töös.
Helve jõudis oma elus palju korda saata ning tegutses aktiivselt erinevatel tasanditel ja organisatsioonides. Ta oli inimene, kes jõudis rohkem kui ühelt inimeselt oodatakse.