Majandusaruanne 2008

4.KVARTAL 2008 TEGEVUSED

1) 07.10.2008 kell 11.30 puuetega noorte spordipäev Voka Staadionil;
2) 24.10.2008 kell 14.00 seminar – Jõhvi, kas võrdsete võimaluste linn? – toimumise koht: Jõhvi Seltsimaja, Kooli 2, Jõhvi (suures saalis). Ettekanded: Ahti Jundas (I-V PIK), Sirli Tammiste (Jõhvi VV) ning küsimustele vastavad Tauno Võhmar (Jõhvi vallavanem), Niina Neglason (Jõhvi volikogu esinaine), Sirli Tammiste (Jõhvi VV sotsiaalosakonna juhataja), Kaia Kaldvee (I-V PIK tegevjuht).
3) 28.10.2008 Narva LAD uute ruumide külastus.
4) 29.10.2008 – koja laiendatud istung + Mari Jundase koolitus “Ise tehtud, hästi tehtud”.
5) November 2008 Lääne-Virumaa PIK külastus;
6) Detsember 2008 – puuetega inimeste päevaga seotud üritus (puuetega inimeste organisatsiooni juhtide tänamine ning kokkuvõtete tegemine);
7) Detsember 2008 – jõuluüritus.

ALLORGANISATSIOONIDE PROJEKTIDE TOETUSED AASTAKS 2008

TOETUSE SAAJAD:
1) Kohtla-Järve Invaühing – toetuste suurus 23 000 krooni;
2) Püssi Invaühing – toetuste suurus 18 000 krooni;
3) Narva Invaühing Eenar – toetuste suurus 25 000 krooni;
4) Ida-Virumaa Parkinsonihaigete Selts – toetuse suurus 5 000 krooni;
5) Ida-Eesti Pimedate Ühing – toetuste suurus 25 000 krooni;
6) Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing – toetuste suurus 10 000 krooni;
7) Ida-Virumaa Diabeetikute Selts – toetuste suurus kokku 16 000 krooni;
8) Sillamäe Miloserdie – toetuste suurus 25 000 krooni;
9) Virumaa Teabekeskus – toetuste suurus 10 000 krooni;
10) Jõhvi Vaegkuuljate Ühing – toetuste suurus 22 000 krooni;
11) Narva Laste Päevakeskus LAD – toetuste suurus 25 000 krooni;
12) Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing – toetuste suurus 5 000 krooni;
13) Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing – toetuste suurus 10 000 krooni;
14) Koja reserv – 5 000 krooni.

KOJA PLANEERITUD TEGEVUSED AASTAKS 2008

TEGEVUSED:
1) Teabepäevade ja koolituste korraldamine allorganisatsioonide juhtidele või korraldatud koolitustel osalemine – 2008.a. jooksul kokku 2 koolitust/teabepäeva. Toimumise aeg: 2.kvartal ja 4.kvartal 2008.
2) Teiste maakondade kodade ja sealsete sotsiaalinstitutsioonide külastamine – plaanitud toimumise aeg 4. kvartal, külastatakse Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (2-päevane üritus).
3) Viljandis toimuval Taidlusülevaatusel osalemine – toimumise aeg 13-15.06.2008.
4) Maakondliku puuetega inimeste päeva tähistamise korraldamine – toimumise aeg detsember 2008, toimumise koht Toila.
5) Psüühiliste erivajadustega noortele muusika- ja kunstipäevade korraldamine Peipsi ääres – toimumise aeg 04.-08.08.2008, toimumise koht Alajõe vald, Karjamaa spordibaas.
6) Täiendavate arendavate tegevuste korraldamine päevakeskuse klientidele – toimumise aeg jaanuar-detsember 2008.
7) Iga-aastase seminari “Jõhvi – kas võrdsete võimaluste linn? 3 üritus korraldamine – toimumise aeg 24.10.2008, toimumise koht Jõhvi Seltsimaja.
8) Juhatuse koosolekute korraldamine – 4 korda aastas. 9) Laiendatud istungite korraldamine – 2 korda aastas.

TEGEVUSTE TOETUSED AASTAKS 2008

SA EESTI PUUETEGA INIMESTE FONDsõlmis Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu nr 12.1-5/1097-35, millega eraldati Kojale kokku 615 808 krooni. Nimetatud eraldisest kasutatakse 265 810 krooni Koja Arendustegevusteks ning 349 998 krooni kasutatakse erinevate projektide elluviimiseks sh maakonnas tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonide projektid.

MUUD LEPINGUD:

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust, mille raames on Kojal sõlmitud järgmised lepingud:
1) Sotsiaalkindlustusamet – 12 kuud x 3 klienti toetatud elamise teenus(toetus kokku 77 7896 krooni) ning 12 kuud x 15 klienti igapäevaelu toetamise teenus (toetus kokku 249 840 krooni). Eraldist kasutatakse teenuste arendamiseks ja osutamiseks: töötasud, õppevahendid, ekskursioonid, muud tegevused
2) Jõhvi Vallavalitsus – 12 kuud toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus (täiendav kohamaks) – toetus kokku 85 200 krooni. Eraldist kasutatakse täiendavate kulude katteks (kommunaalkulud jne) ning teenuse arendamiseks
3) Toila Vallavalitsus – igapäevaelu toetamise teenus – toetus kokku 5 760 krooni. Eraldist kasutatakse täiendavate kulude katteks (kommunaalkulud jne) ning teenuse arendamiseks
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda teeb koostööd ka Ida-Viru Maavalitsusega, kes toetas Koja terviseedenduse projekti “Südame tervis” – summas 7 000 krooni. Puuetega inimeste terviseedenduseks eraldas maavalitsus täiendavalt veel 8 000 krooni.