Omavalitsuste arengukavadega seotud töörühma koosolek

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osaleb Eesti Puuetega Inimeste Koja projektis “Puudetemaatika laiendamine kohalikesse ja regionaalpoliitikasse”.

 

12.09.2006 toimus töörühma koosolek, kus osales Ida-Virumaa PIK poolt Kaia Kaldvee ning Ida-Viru 6 omavalitsuse sotsiaaltöötajat.

 

Töörühma ülesandeks oli arutada ja analüüsida olemasolevaid arengukavasid lähtuvalt puuetega inimeste seisukohalt.

 

Koosolek õnnestus igati ning leiti, et arengukavades on suuri puudujääke ning et hetkel on õige aeg hakata arengukavadesse vajalikke muudatusi sisse viima.

 

Järgmine töörühma koosolek toimub 10.10.2006 ning püüame sellel koosolekul ühiselt kirjutada ideaalne arengukava lähtuvalt puuetega inimeste seisukohalt. Püüame kajastada vajalikke punkte, mis tagaks selles valdkonnas olukorra paranemise.