Ajalugu

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ajaloost

Oli aasta 1994. Ida-Virumaal tegutses erinevates linnades mitmeid puuetega inimeste organisatsioone. Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaalosakond hakkas tegelema puuetega inimestele kohaliku katusorganisatsiooni loomisega. Kokku kutsuti kõik teadaolevad puuetega inimeste organisatsioonide juhid Ida-Virumaalt ning Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Fondi juhid Tallinnast. Rahvast oli paarikümne inimese ümber ning peagi sai Koda ka asutatud.

Asutajaliikmed olid: Narva Invaühing Eenar, Sillamäe MTÜ Miloserdie, Jõhvi Puuetega Laste Vanemate Ühendus, Narva Liikumispuuetega Inimeste Ühing, Kohtla-Järve Puuetega Laste Halastuskodu, Ida-Virumaa Invaliidide Ühing ning Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaalosakond.

1994-1995 juhtis Koda Merike Peri Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

Alates 1995.aasta suvest tegutseb Ida-Virumaal mittetulundusühinguna Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. 1995.a. sügisel valiti Koja tegevjuhiks Kaia Kaldvee.

Aastast aastasse kasvab Koja liikmesorganisatsioonide arv, sest oma igapäevatööga on Koda teavitanud endast üldsusele ning see on toonud kaasa suurenenud huvi koostööks kohaliku Kojaga.

Igapäevtööd tehes kujunevad välja töösuunad ja –põhimõtted. Selgeks on saanud, et kõige tugevamaks edasiviivaks jõuks on erinevate organisatsioonide tihe koostöö ja positiivselt meelestatud õhkkond.