Projektid

Muudatused ja edasiarengud sotsiaalvaldkonnas

Uus aasta toob endaga kaasa rida muudatusi ja edasiarenguid sotsiaalvaldkonnas:

  • Puudega laste tugiteenuste ESF toetus liigub kohalikesse omavalitsustesse
  • Asendushoolduse pered saavad peretoetaja
  • Lihtsustub esmasesse psühhoosi haigestunute sotsiaalse rehabilitatsiooni saamine
  • Kuulmispuudega lapsed ja pensionärid saavad kaugtõlketeenust
  • Riik hakkab rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid
  • Uued haigekassa poolt rahastatud ravimid ja meditsiiniseadmed
  • Alustab abivahendite pilootprojekt
  • Tasuta gripivaktsineerimine kõigile vanemaealistele

Lisainfo koos viidetega EPIKoja kodulehel: https://epikoda.ee/uudised/2021-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas

Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2020 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA LASTE PEREDE ÜHING 700 EUR

SILLAMÄE MILOSERDIE 1000 EUR

KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 800 EUR

NARVA IÜ EENAR 800 EUR

IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 400 EUR

IDA-VIRUMAA KURTIDE  ÜHING 500 EUR

NARVA KUTSEHAIGETE ÜHING   700 EUR

IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 1000 EUR

NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 200 EUR

NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR

PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI LOOTUS 300 EUR

NARVA PÄEVAKESKUS LAD 1000 EUR

AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS 900 EUR

K-J SCLEROSIS MULTIPLEXI ÜHING 700 EUR

PUUETEGA INIMESTE SUVEPÄEVAD /5 päeva/ 2 600 EUR

PSÜÜHILISTE ERIV. IN. PÄEVAKESKUSE TEGEVUSED /12 kuud/ 2 000 EUR

LIIKMESORGANISATSIOONI JUHTIDE KOOLITAMINE, RAKVERE FESTIVALIL OSALEMINE, PUUETEGA INIMESTE PÄEVA TÄHISTAMINE, REH.PÄEV JNE.  2 200 EUR

Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA LASTE PEREDE ÜHING 600 EUR

SILLAMÄE MILOSERDIE 900 EUR

KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 600 EUR

NARVA IÜ EENAR 600 EUR

IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 400 EUR

IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 0 EUR

NARVA KUTSEHAIGETE ÜHING   600 EUR

IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 900 EUR

NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 200 EUR

NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR

PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI LOOTUS 500 EUR

NARVA PÄEVAKESKUS LAD 900 EUR

AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS 700 EUR

K-J SCLEROSIS MULTIPLEXI ÜHING 600 EUR

NOORTE SUVEPÄEVAD /5 päeva/ 2 600 EUR

PSÜÜHILISTE ERIV. IN. PÄEVAKESKUSE TEGEVUSED /12 kuud/ 2 000 EUR

LIIKMESORGANISATSIOONI JUHTIDE KOOLITAMINE, RAKVERE FESTIVALIL OSALEMINE, PUUETEGA INIMESTE PÄEVA TÄHISTAMINE, REH.PÄEV JNE.  2 500 EUR

Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2017 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA PEREDE ÜHING 600 EUR

SILLAMÄE MILOSERDIE 1 100 EUR

KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 1 000 EUR

NARVA IÜ EENAR 700 EUR

IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 600 EUR

IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 500 EUR

NARVA KUTSEHAIGETE ÜHING   100 EUR

IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 1 100 EUR

NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 200 EUR

NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR

PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI LOOTUS 700 EUR

NARVA PÄEVAKESKUS LAD 1 100 EUR

AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS 900 EUR

K-J SCLEROSIS MULTIPLEXI ÜHING 700 EUR

NOORTE SUVEPÄEVAD /5 päeva/ 2 500 EUR

PSÜÜHILISTE ERIV. IN. PÄEVAKESKUSE TEGEVUSED /12 kuud/ 1 900 EUR

LIIKMESORGANISATSIOONI JUHTIDE KOOLITAMINE, TARTU FESTIVALIL OSALEMINE, PUUETEGA INIMESTE PÄEVA TÄHISTAMINE, REH.PÄEV JNE.  2 800 EUR

Riiklikud ja KOV toetused 2016 aastal

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise teenust (IET) ning toetatud elamise teenust (TE). Hetkel on IET teenusel 25 inimest (kohti 30) ning TE teenusel 9 inimest (kohti 14). Sotsiaalkindlustusamet ja kohalikud omavalitsused tasuvad vastavalt teenuse reaalsele mahule.

Lähtuvalt teenuste mahule on Koda sõlminud lepingud järgmiste asutustega – Sotsiaalkindlustusamet, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla Vallavalitsus ning Toila Vallavalitsus.

Sotsiaalkindlustusamet tasub vastavalt kehtestatud kohamaksule IET a´ 114 eur kuus ning TE  a ´ 177 eur kuus.

Kohalikud omavalitsused tasuvad täiendava kohamaksu, mis on IET a´43 eur kuus.

Vahendeid kasutatakse töötasude maksmiseks, kommunaalkulude tasumiseks, õppevahendite ostuks, bürookulude tasumiseks, õppereiside korraldamiseks jne.

Järgmine lehekülg »