Projektide arhiiv: 2012

Jõhvi Toidupank

Erinevatel hinnangutel elab täna Eestis rohkem kui 100 000 inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega, neist ligi 20 000 on lapsed. Samal ajal jääb iganädalaselt kauplustes, tootmisettevõtetes ja hulgiladudes üle kvaliteetset toitu, mida ei jõuta maha müüa.

Jõhvi Toidupank on loodud just selleks, et need kaks asja kokku viia. Toidupank võtab kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted, komplekteerib toidukastid ja jagab need laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.

Jõhvi Toidupank alustas oma tegevusi detsembris 2010 ning tänase seisuga saab iga nädal toiduabi ca 40-50 peret. Projekti töötajad on koostanud andmebaasi, kuhu kuulub ca 200 Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste abivajavat peret, kellega suheldakse vahetult ise. Üldjuhul toimib asi nii, et toidupanga töötaja helistab perele ning pere tuleb ise toiduabile järele aadressile Kaare 7, Jõhvi.

Kohta, Toila ja Aseri valla sotsiaaltöötajad tulevad valla transpordiga toiduabile järele, et see kenasti oma valla abivajavate peredeni toimetada.

Viiel päeval nädalas annab toidupangale toiduabi Rimi Food Jõhvi kauplus. Toidukaup kauplusest toimetatakse toidupanka Jõhvi Toidupanga kulul.

Jõhvi Toidupank teeb koostööd Eesti Toidupangaga, Rimi Food Jõhvi kauplusega, Jõhvi, Toila, Kohtla ja Aseri vallaga, mitmete mtü-dega, kes tegelevad hooldusperedega, puuetega inimestega jne.. Viimaste kaudu jagatakse Jõhvi Toidupanga vahendusel samuti toiduabi.

Jõhvi Toidupanga tegevus aitab kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid reaalselt vajatakse. Lühidalt öeldes viib Toidupank toidu sealt, kus on ülejääk, sinna, kus on sellest puudus.