Projektide arhiiv: 2013

Psüühiliste erivajadustega noorte kaasamine ühiskonna protsessidesse läbi aktiivse tegevuse päevakeskuses

Arvestades erivajadustega noorte eripära ning sellest tulenevalt suurenenud vajadust erinevate meelte kaudu tunnetatu kogemisele, on noorte mitmekülgsema arengu huvides väga positiivne korraldada neile erinevaid tegelusi ja huviringe. Kuna päevakeskuse kliendid on osalenud keskuses korraldatud ringide töös alates 02.02.05 suure huvi ja põnevusega, siis antud projekt annaks neile võimaluse nendest jätkuvalt osa saada. Tahame anda noortele võimaluse omavaheliseks suhtluseks ja eduelamuseks kuna kõigil on oluline tunda, et ka mina olen keegi. Oluline on see, et noored õpiksid võimalikult vähese kõrvalise abiga oma igapäevases elus iseseisvalt toime tulema.

 

Sihtrühm: Jõhvi, Kohtla ja Toila valla ning Kohtla-Järve linna ning teistes ümbritsevates valdades elavad ja päevakeskuses käivad psüühiliste erivajadustega noored ja täiskasvanud, vanuses 17-55 aastat, keda kokku on 25 inimest

 

Põhieesmärk:

• tagada puuetega noortele võimalus suhtluseks ja arenguks;

• panna noored aktiivselt tegutsema ja tundma eduelamust;

• nõustada ja koolitada noori erinevates olulistes valdkondades (seksuaalsus, narkomaania jne);

• korraldada erinevaid tegevusi, milledes pearõhk on asetatud igapäevaste toimingute ja sotsiaalsete oskuste õpetamisele ja harjutamisele;

• korraldada erinevate ringide tööd, mille kaudu anda noortele võimalusi fantaasiarikkaks eneseloominguks ja tähelepanuks igapäevases keskkonnas.

Projekti tegevusi viiakse läbi jaanuar-mai 2013 ning september-detsember 2013.

Tegevused:

Kunsti- ja muusikateraapia ringide korraldamine päevakeskuses käivatele erivajadustega klientidele. Ringe korraldatakse päevakeskuse ruumides ning töötute aktiviseerimise keskuse ruumides, aadressil Kaare 7, Jõhvi linnas. Noorte loovuse arendamises on oluline koht nii kunstil, käsitööl, puutööl kui muusikal. Sellest tulenevalt on oluline noortele tagada võimalus osaleda eelpool nimetatud loovringides.

1 x nädalas korraldatakse hip-hop tantsu tund.

Plaanime ringide tööd tegelustena vähemalt 4 x nädalas. Keskus on avatud E-N kella 09.00 kuni 15.00 ning täpsed toimumisajad selguvad töö käigus. Projekti tegevusi ei viida läbi ajavahemikus juuni-august 2013.

Töö toimub nii grupi- kui ka individuaaltööna. Muusikateraapias kuulatakse muusikat, musitseeritakse nii kaasamängijatena kui ka solistidena, käiakse kujutlusmatkadel, nii juhendatud kui improviseeritud. Üheks oluliseks töömeetodiks on tunnete väljendamine paberil. Selleks kasutatakse erinevaid pliiatseid ja tehnikaid. Võimalus on igal noorel ise muusikat luua ja seda teistele esitada ja õpetada. Suur tähtsus on improvisatsioonil, nii rütmilisel kui ka meloodilisel.

Kunstiringis on võimalus tegeleda loominguga, kasutades selleks uudseid tehnikaid. Ringi töö arendab käelist tegevust ja annab võimaluse sarnaste probleemidega noortel üksteist toetada. Kõik loovad oma isikust lähtuvalt, joondumata kellegi järgi või kohanemata käibemaitsele. Igas töös on oma sügav sisu, kordumatu meeleolu ning joone või värvi eripära, mis selle kordumatuse loob. Osalejatel võimalus avada end sisemiselt ning lisaks saada juhendajalt näpunäiteid, muutes ringitöö seeläbi efektiivseks ning osalejate eneste tulevikuperspektiive silmas pidades väga vajalikuks.

Projekti rahastatakse HMN vahenditest ja on osalejatele tasuta.

 

 

Jõhvi Toidupank

Erinevatel hinnangutel elab täna Eestis rohkem kui 100 000 inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega, neist ligi 20 000 on lapsed. Samal ajal jääb iganädalaselt kauplustes, tootmisettevõtetes ja hulgiladudes üle kvaliteetset toitu, mida ei jõuta maha müüa.

Jõhvi Toidupank on loodud just selleks, et need kaks asja kokku viia. Toidupank võtab kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted, komplekteerib toidukastid ja jagab need laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.

Jõhvi Toidupank alustas oma tegevusi detsembris 2010 ning tänase seisuga saab iga nädal toiduabi ca 40-50 peret. Projekti töötajad on koostanud andmebaasi, kuhu kuulub ca 200 Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste abivajavat peret, kellega suheldakse vahetult ise. Üldjuhul toimib asi nii, et toidupanga töötaja helistab perele ning pere tuleb ise toiduabile järele aadressile Kaare 7, Jõhvi.

Kohta, Toila ja Aseri valla sotsiaaltöötajad tulevad valla transpordiga toiduabile järele, et see kenasti oma valla abivajavate peredeni toimetada.

Viiel päeval nädalas annab toidupangale toiduabi Rimi Food Jõhvi kauplus. Toidukaup kauplusest toimetatakse toidupanka Jõhvi Toidupanga kulul.

Jõhvi Toidupank teeb koostööd Eesti Toidupangaga, Rimi Food Jõhvi kauplusega, Jõhvi, Toila, Kohtla ja Aseri vallaga, mitmete mtü-dega, kes tegelevad hooldusperedega, puuetega inimestega jne.. Viimaste kaudu jagatakse Jõhvi Toidupanga vahendusel samuti toiduabi.

Jõhvi Toidupanga tegevus aitab kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid reaalselt vajatakse. Lühidalt öeldes viib Toidupank toidu sealt, kus on ülejääk, sinna, kus on sellest puudus.

 

 

« Eelmine lehekülg