Projektide arhiiv: 2015

Riiklikud ja KOV toetused 2015 aastal

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise teenust (IET) ning toetatud elamise teenust (TE). Hetkel on IET teenusel 25 inimest ning TE teenusel 8 inimest. Sotsiaalkindlustusamet ja kohalikud omavalitsused tasuvad vastavalt teenuse reaalsele mahule.

Lähtuvalt teenuste mahule on Koda sõlminud lepingud järgmiste asutustega – Sotsiaalkindlustusamet, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus ning Toila Vallavalitsus.

Sotsiaalkindlustusamet tasub vastavalt kehtestatud kohamaksule IET a´ 101 eur kuus ning TE  a ´ 157 eur kuus.

Kohalikud omavalitsused tasuvad täiendava kohamaksu, mis on IET a´40 eur kuus.

Vahendeid kasutatakse töötasude maksmiseks, kommunaalkulude tasumiseks, õppevahendite ostuks, bürookulude tasumiseks, õppereiside korraldamiseks jne.

Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2015 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA PEREDE ÜHING 700 EUR

SILLAMÄE MILOSERDIE 1 100 EUR

KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 1 000 EUR

NARVA IÜ EENAR 700 EUR

IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 700 EUR

IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 500 EUR

JÕHVI VAEGKUULJATE ÜHING 1 000 EUR

IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 1 100 EUR

NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 300 EUR

NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR

PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI LOOTUS 700 EUR

NARVA PÄEVAKESKUS LAD 1 100 EUR

AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS 900 EUR

K-J SCLEROSIS MULTIPLEXI ÜHING 700 EUR

NOORTE SUVEPÄEVAD /5 päeva/ 2 500 EUR

PSÜÜHILISTE ERIV. IN. PÄEVAKESKUSE TEGEVUSED /12 kuud/ 1 900 EUR

LIIKMESORGANISATSIOONI JUHTIDE KOOLITAMINE, VILJANDI FESTIVALIL OSALEMINE, PUUETEGA INIMESTE PÄEVA TÄHISTAMINE, REH.PÄEV JNE.  2 800 EUR