Puuetega inimeste esindajad kohtusid ministriga

28.08.2015 toimus Jõhvi vallavalitsuse ruumides kohtumine tervise- ja tööminister Rannar Vassiljeviga.  Kohtumise algatas Kohtla-Järve IÜ esinaine Svetlana Ergaseva, kes oli varasemalt esitanud ministrile avaliku pöördumise.  Kohtumist aitas korraldada sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja Etti Kagarov, ministri büroo, Jõhvi vallavalitsus ning Ida-Virumaa PIK esindaja.

Kohtumise eesmärgiks oli pärida ministrilt aru, kuidas lahendab riik töövõimereformiga kaasnevaid probleeme. Näiteks seda, kuidas pääseb liikumispuudega inimene tööle, kui kohalik omavalitsus ei taga invatransporti jne.

Kohtumisel osalesid Ida-Virumaa PIK tegevjuht K.Kaldvee, Kohtla-Järve IÜ esinaine S.Ergaseva, Sillamäe Miloserdie esimees N.Dezin, Kohtla-Järve SMÜ esinaine V.Vassitskina, MTÜ Narva LAD juhataja T.Grigorova, Ida-Virumaa Diabeedi Ühingu esinaine U.Joost, Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuse esindaja H.Paas ja Narva puuetega laste ühingu ProSpero esimees J.Konovalov.

Kohtumine oli sisukas ning kõlama jäi mure, et teenused ei jõua reformile järele. Kohalike omavalitsuste võimekus teenuseid tagada on omavalitsuste lõikes väga erinev, mistõttu ei saaks paljud puuetega inimesed tööle rakenduda, kuna nad  jäävad vajalikest teenustest lihtsalt ilma.

Positiivne uudis on see, et reformi algust on veelkord edasi lükatud ja sellel korral 6 kuud, mis tähendab seda, et esmakordsed pöördujad peavad oma töövõimekust määrama töötukassa kaudu alates 01.07.2016 ning  töövõimetust omavad isikud peavad töötukassasse pöörduma alates 01.01.2017.

Kohtumist kajastati ajalehes Põhjarannik (02.09.2015 Sirle Sommer-Kalda,  Puudega inimesed võtsid ministri pihtide vahele)