Puuetega Inimeste Keskuse avamine

Puuetega inimeste keskuse pidulik avamine toimub 14.01.2004 algusega kell 13.00. Keskuses alustatakse igapäevaelu toetamise teenuse osutamisega alates 01.02.2005.