Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisest aastaks 2023

Tere head puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku liikmed.
Läbirääkimiste tulemusena Sotsiaalministeeriumiga oleme jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise osas järgmisel strateegilise partnerluse perioodil 2023-2025. Sotsiaalministeerium näeb EPIKoja võrgustiku organisatsioone oluliste partneritena ühiskonna sõlmküsimustes kaasarääkimisel ning ootab esindusorganisatsioonidelt aktiivset huvikaitset, osavõttu seadusloomes ning kaasarääkimist ühiskonnas oluliste teemade käsitlemisel. Et organisatsioonide suutlikkus säiliks, eraldab Sotsiaalministeerium hasartmängumaksu laekumistest Eesti Puuetega Inimeste Fondile kogu valdkonna rahastamiseks järgneva kolme aasta peale 4,4 miljonit eurot. Millest  EPIFondi nõukogu otsusega läheb võrgustiku organisatsioonidele tegevustoetuseks 3 040 000 eurot, EPIKojale huvikaitse töö raskuskeskme kandmiseks ja arendamiseks 900 000 eurot. Lisaks rahastatakse puuetega inimeste organisatsioonide arendus- ja koostööprojekte ning psüühikahäiretega inimeste huvikaitset üle kolmesaja tuhande euroga.

Parimat

Eero Kiipli
Juhataja

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56496102epifond@gmail.com