Puuetega inimeste töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu

Projekti tegevused käivitusid 16.09.2013.

Projekti kestus kuni 30.11.2013.

Projekti rahastaja: HMN (Sotsiaalministeerium) läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi

Projekti meeskond:

projektijuht: Kaia Kaldvee;

mentor/juhendaja: Mari Jundas;

sotsiaalnõustaja: Tatjana Olesk;

psühholoogid: Marina Gurjakova ja Maret Kalda

Projekti üldeesmärk:

Ida-Virumaal toimub töövalmidust ja resotsialiseerimist toetav teenuste pakkumine puuetega inimestele (töötutele) ja seda koostöös  Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus MTÜ-ga

Alaeesmärgid:
•    Puuetega inimeste (pikaajaliste töötute) sotsiaalse kaasatuse tõstmine;
•    Töövõime ja töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu;
•    Sotsiaalprobleemidega töötute kompleksne toetamine  – sotsiaalne grupinõustamine, individuaalne nõustamine, tööklubide tegevus, vabade töökohtade alase info pakkumine, tööandjate kaasamine, CVde kirjutamisel assisteerimine, kaasaaitamine kontaktide loomisele tööandjatega, tööotsing internetis, individuaalne tugi töölerakendumisel, tööharjutused Virumaa NAK keskuses.

Projekti sihtrühm:
Riskirühma kuuluvad töötud = puuetega inimesed, kellele on määratud puue

Sihtgrupi arv kokku:
Sihtgrupp kuni 12 puudega inimest, kes elavad kas Jõhvi keskregioonis (Jõhvi, Toila, Iisaku, Mäetaguse ja Kohtla vald) või Kohtla-Järve linnas.

Projekti kaasatud isikud võivad olla nii eesti- kui venekeelsed