Puuetega noorte muusika- ja kunstipäevad

 

Programmi kaasatakse kuni 35 eesti ja vene keelt kõnelevat noort, projekti plaanitav pikkus on 4 päeva ning projektis tegelevad noortega muusika – ja kunstiõpetaja, draamaringi juhendaja ning tegevusjuhendajad päevakeskusest.

Noorte heaolu ja tegevuste eest vastutavad igapäevaselt 5 täiskasvanut.

Programmi läbiviimise kohaks on Alajõe vald, Karjamaa puhkebaas, Ida-Virumaa.

Programmi eesmärk:

Saavutada ja hoida puuetega noortel võimalikult kõrget füüsilise-, meelelise-, intellektuaalse- ja sotsiaalse funktsioneerimise taset. Kodust eemalolekul õpivad noored iseseisvat toimetulekut.

Programm on vajalik Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni igakülgseks täitmiseks. Programmi õnnestumine aitab saavutada ja hoida puuetega noortel võimalikult kõrget füüsilise-, meelelise-, intellektuaalse- ja sotsiaalse funktsioneerimise taset.

Programmi kaasatakse kuni 35 eesti ja vene keelt kõnelevat noort, projekti plaanitav pikkus on 4 päeva ning projektis tegelevad noortega muusika – ja kunstiõpetaja, draamaringi juhendaja ning tegevusjuhendajad päevakeskusest. Noorte heaolu ja tegevuste eest vastutavad igapäevaselt 5 täiskasvanut.

Kokkuleppeline programmi läbiviimise aeg on 05.08-09.08.2013.

4 päeva jooksul korraldatakse järgmised tegevused:

Muusikatunnid (grupis);

Kunstitunnid (grupis);

Draamaring (grupis);

Käsitöötunnid (grupis);

Spordivõistlused (ranna jalgpall, puu otsa ronimise võistlused, maastikumäng, matk, rahvastepall);

Võistlusmängud (viktoriin, sõnamängud, looduslikust materjalist meisterdamine, tsirkuse õhtu);

Lõkke- ja tantsuõhtud

Noored osalevad aktiivselt laagri igapäevaelu korraldamises (nõude pesemine, koristamine jne).

Projekti osaline toetus laekub HMN kaudu.