Riiklikud ja KOV toetused 2016 aastal

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise teenust (IET) ning toetatud elamise teenust (TE). Hetkel on IET teenusel 25 inimest (kohti 30) ning TE teenusel 9 inimest (kohti 14). Sotsiaalkindlustusamet ja kohalikud omavalitsused tasuvad vastavalt teenuse reaalsele mahule.

Lähtuvalt teenuste mahule on Koda sõlminud lepingud järgmiste asutustega – Sotsiaalkindlustusamet, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla Vallavalitsus ning Toila Vallavalitsus.

Sotsiaalkindlustusamet tasub vastavalt kehtestatud kohamaksule IET a´ 114 eur kuus ning TE  a ´ 177 eur kuus.

Kohalikud omavalitsused tasuvad täiendava kohamaksu, mis on IET a´43 eur kuus.

Vahendeid kasutatakse töötasude maksmiseks, kommunaalkulude tasumiseks, õppevahendite ostuks, bürookulude tasumiseks, õppereiside korraldamiseks jne.