Sõbrad

Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIF)

Fond rahastab Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmete projekte puuetega inimeste elu edendamiseks. Loe rahastamise võimaluste kohta lähemalt siit.

Avatud Eesti Fond (AEF)

Sihtasutus toetab avatud ühiskonna kujunemist Eestis. Paarikümne tegutsemisaasta vältel on AEF algatanud projekte ja jaganud toetusi kümnete miljonite eurode ulatuses. Loe erinevate sotsiaalprojektide toetusvõimaluste kohta siit.

Eesti Hollandi heategevusfond Päikeselill

Päikeselille fond aitab ühiskonna kõige nõrgemaid ning haavatavamaid inimgruppe.

Päikeselille fondi otsused sünnivad läbi ühise arutelu, sotsiaalse tunnetuse, pühendumuse ja usu projekti vajalikkusesse. Loe fondist lähemalt siit.

Toila Vallavalitsus

Info sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvõimaluste kohta Kohtla piirkonna puuetega inimestele. Kohtla Vallavalitsusest saab taotleda hooldaja-, toimetuleku- ja puuetega lapse hooldajatoetust. Tutvu erinevate võimalustega siit