Sotsiaalministeerium korraldab infopäeva 14.05.2015 EPIKoja-s

Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimub 14.05 Sotsiaalministeeriumi korraldatud infopäev EPIKoja võrgustikule teemal Töövõimereformiga kaasnevad teenused (sotsiaalne rehabilitatsioon, KOV teenused).

Tutvustatake ka vastvalminud uuringut vaimse tervise probleemidega sihtrühma kohta.

Allpool on lisatud päevakava.

Kulud kannab SOM, aga invatranspordi hüvitamiseks on vaja avaldust ja kuludokumente.

 Oma osalemissoovist andke palun teada registreerudes allpool oleva lingi kaudu 11. maiks (kaasa arvatud)

registreerimislink

Töövõimereformi toetavate teenuste infopäeva ajakava

 Toimumise koht: Toompuiestee 10, Tallinn

9.30 – 10.00             Kogunemine

10.00 – 11.30            Abivahendite korralduse tutvustus

11.30 – 12.15           Lõuna

12.15 – 12.45           Sotsiaalse rehabilitatsiooni korralduse tutvustus

12.45 – 13.30           Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamise tutvustus

13.30 – 13.45           Paus

13.45 – 14.45           ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ KOV teenuste avatud taotlusvooru tutvustus

14.45 – 15.00           Paus

15.00 – 16.30           Uuringu „Vaimse tervise häirega inimesed tööturul“ tulemuste tutvustus

16.30 – 16.45           Kokkuvõtted ja lõpetamine