Teenused

PILOOTPROJEKT „ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES“ – JÕHVI VALLAVALITSUS

Loe lähemalt

PILOOTPROJEKT „ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES“ – KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

Loe lähemalt

IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTES PAKUTAVAD TEENUSED JA TOETUSED

Loe lähemalt

Jõhvi vallas pakutavad teenused ja toetused

Loe lähemalt

Toetatud elamine

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Loe lähemalt

Igapäevaelu toetamine

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Loe lähemalt