Jõhvi vallas pakutavad teenused ja toetused

Jõhvi valla sotsiaalteenistuse juht: Sirli Tammiste

Vastuvõtuajad:  E – 09.00-12.00 ja N + 09.00-11.00

telefonid – 33 63751,  53474238

Kooli 2, Jõhvi

Sotsiaalteenused

 •  sotsiaalnõustamine
 • eluasemeteenused
 • koduteenused
 • invatransporditeenuse korraldamine
 • psühholoogilise nõustamise teenus
 • igapäevaelu toetamise teenus
 • kodutute öömaja teenus
 • supiköögi teenus
 • lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele

 

Sotsiaaltoetused

 • ravimitoetus
 • prillide toetus
 • ahikütte toetus
 • sünnitoetus
 • hädaolukorra toetus
 • ravi- ja järelravi toetus
 • lasteaia- ja koolitoidu toetus
 • koolitoetus
 • suvelaagri tuusiku toetus
 • vajaduspõhine peretoetus (õigus taotleda alates 1. juunist 2013 ja toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013)