PILOOTPROJEKT „ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES“ – JÕHVI VALLAVALITSUS

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ osales Jõhvi Vallavalitsuse hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine Jõhvi vallas”. Jõhvi Vallavalitsus sõlmis meiega vastava lepingu.