PILOOTPROJEKT „ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES“ – KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ osales Kohtla-Järve LV hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine Kohtla-Järve linnas”. Kohtla-Järve LV sõlmis meiega vastava lepingu.

Täpsem info on nähtav Kohtla-Järve LV lingil:
https://www.kohtla-jarve.ee/projektid1/-/asset_publisher/WaEv6OBOy3Tb/content/pilootprojekt-%E2%80%9Eisikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kohtla-jarve.ee%2Fprojektid1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WaEv6OBOy3Tb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1