Tegevuste arhiiv: 2009

Majandusaruanne 2009

Ida-Virumaa PIK tegevused 4.kvartal 2009

Plaanitud tegevused:
1) Seminari “Jõhvi – kas võrdsete võimaluste linn?” 4.ürituse läbiviimine 09.10.2009;
2) Allorganisatsiooni juhtidele koolitus-tervisepäeva korraldamine 20.11.2009. Ürituse raames plaanitakse külastada ka Toila valla sotsiaalasutusi;
3) Eesti Puuetega Inimeste Koja üritusel osalemine – 03.12.2009;
4)Maakondliku puuetega inimeste päeva korraldamine 04.12.2009;
5) jätkuvad kõik tugitegevused, mis on seotud Koja toimimisega

Ida-Virumaa PIK tegevused 3.kvartal 2009

1) jätkuvalt toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
2) jagati vajalikku informatsiooni;
3) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
4) osaleti mitme komisjoni töös;
5) jätkati projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames erinevate ringide tegevuste läbiviimist;
6) 10.08-14.08.09 viidi läbi puuetega noorte muusika ja kunstipäevad, mis toimusid Karjamaa Spordi- ja Puhkebaasis;
7) allorganisatsioonid viisid läbi plaanitud projektid

Ida-Virumaa PIK tegevused 2.kvartal 2009

1) toimus 1 juhatuse koosolek /26.05.09;
2) toimus 1 laiendatud istung / 11.06.09;
3) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
4) jagati vajalikku informatsiooni;
5) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
6) osaleti mitme komisjoni töös;
7) jätkati projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames erinevate ringide tegevuste läbiviimist;

Ida-Virumaa PIK tegevused 1.kvartal 2009

1) toimus 2 juhatuse koosolek /09.01.09 ja 02.02.09;
2) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
3) jagati informatsiooni;
4) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
5) osaleti mitme komisjoni töös
6) viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi

2009 toetused allorganisatsioonidele

TOETUSE SAAJAD: 1) Kohtla-Järve Invaühing – toetuste suurus 16 000 krooni;
2) Püssi Invaühing – toetuste suurus 12 000 krooni;
3) Narva Invaühing Eenar – toetuste suurus 15 000 krooni;
4) Ida-Virumaa Parkinsonihaigete Selts – toetuse suurus 2 500 krooni;
5) Ida-Eesti Pimedate Ühing – toetuste suurus 18 000 krooni;
6) Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing – toetuste suurus 8 000 krooni;
7) Ida-Virumaa Diabeetikute Selts – toetuste suurus kokku 10 000 krooni;
8) Sillamäe Miloserdie – toetuste suurus 20 000 krooni;
9) Virumaa Teabekeskus – toetuste suurus 5 000 krooni;
10) Jõhvi Vaegkuuljate Ühing – toetuste suurus 18 000 krooni;
11) Narva Laste Päevakeskus LAD – toetuste suurus 20 000 krooni;
12) Avinurme Sotsiaaltöö- ja Turvakeskus – toetuste suurus 8 000 krooni;
13) Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing – toetuste suurus 7 500 krooni;
14) Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing – toetuse suurus 5 000 krooni.