Tegevuste arhiiv: 2010

Majandusaruanne 2010

Ida-Virumaa PIK tegevused 4.kvartal 2010

1)toimus juhatuse koosolek (06.detsember 2010);
2) toimus üldkogu (09. detsember 2010);
3) toimus rehabilitatsioonipäev organisatsioonide juhtidele Toila Welness keskuses (17. detsember 2010);
4) toimus puuetega inimeste päeva tähistamine Ida-Virumaal (09. detsember 2010);
5) osaleti Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldataval ja rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil (8 inimest). Toimumise aeg 03.12.10 Tallinnas

Ida-Virumaa PIK tegevused 3.kvartal 2010

1) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
2) jagati vajalikku informatsiooni;
3) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
4) osaleti kohalike ja maakondlike komisjonide töös;
5) jätkati projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames erinevate ringide tegevuste läbiviimist;
6) jätkati igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuse osutamist;
7) ajavahemikul 15.08-17.08 toimus ühingute juhtide koolitusreis Rootsi (Stocholm), mille käigus tutvuti nii seadusandlusega kui külastati sealseid sotsiaalasutusi;
8) projekti “Puuetega nooorte muusika- ja kunstipäevad” raames korraldati ajavahemikus 02.08-06.08 Karjamaa Puhkekeskuses suvepäevad, mille jooksul viidi arengupuuetega noortega läbi erinevaid ringide tegevusi.

Ida-Virumaa PIK tegevused 2.kvartal 2010

1) toimus 1 juhatuse koosolek /24.05.10;
2) toimus 1 laiendatud istung /03.06.09/, kus kinnitati Koja 2009.a. majandusaruanne;
3) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
4) jagati vajalikku informatsiooni;
5) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
6) osaleti kohalike ja maakondlike komisjonide töös;
7) jätkati projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames erinevate ringide tegevuste läbiviimist;
8) jätkati igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuse osutamist

Ida-Virumaa PIK tegevused 1.kvartal 2010

1) toimus 1 juhatuse koosolek /11.01.10;
2) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
3) jagati olulist informatsiooni;
4) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
5) osaleti mitme komisjoni töös
6) viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi;
7) jätkati igapäeaveluga toimetuleku ja toetatud elamise teenuse osutamist

2010 toetused allorganisatsioonidele ja projektidele

TOETUSE SAAJAD:
1) Kohtla-Järve Invaühing – toetuste suurus 16 000 krooni;
2) Püssi Invaühing – toetuste suurus 12 000 krooni;
3) Narva Invaühing Eenar – toetuste suurus 15 000 krooni;
4) Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing – toetuse suurus 8 000 krooni;
5) Ida-Eesti Pimedate Ühing – toetuste suurus 18 000 krooni;
6) Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero – toetuste suurus 10 000 krooni;
7) Ida-Virumaa Diabeetikute Selts – toetuste suurus 10 000 krooni;
8) Sillamäe Miloserdie – toetuste suurus 22 000 krooni;
9) Jõhvi Vaegkuuljate Ühing – toetuste suurus 19 000 krooni;
10) Narva Laste Päevakeskus LAD – toetuste suurus 18 000 krooni;
11) Avinurme Sotsiaaltöö- ja Turvakeskus – toetuste suurus 8 000 krooni;
12) Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing – toetuste suurus 7 000 krooni;
13) Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing – toetuste suurus 8 000 krooni;
14) Jõhvi Puuetega Inimeste Päevakeskus /12 kuu tegevused – toetuste suurus 25 000.- krooni;
15) Ida-Virumaa PIK (noorte suvepäevad) – toetuste suurus 30 000 krooni;
16) Ida-Virumaa PIK (koolitused allorganisatsioonide juhtidele) – toetuste suurus 36 059 krooni