Tegevuste arhiiv: 2011

Majandusaruanne 2011

Ida-Virumaa PIK tegevused 4.kvartal 2011

1. Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 4.kvartalil 2011 toimus 1 juhatuse koosolek /12.12.2011/, toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koda käivitas uue projektina Jõhvi Toidupanga tegevused. Toidupangast saavad iga nädal toiduabi ca 60 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed). Koostöös Metodisti Kirik Jõhvi kogudusega ning Jõhvi vallavalitsusega toimus ümarlaud, kus arutati puuetega laste päevahoiukeskuse rajamisega seotud küsimusi.
Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga korraldati 14.11.2011 Jõhvi Kontserdimajas seminar puuetega inimestele, kus ka Ida-Virumaa PIK tegevjuht tegi ettekande.

2.PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 4.kvartalil toimusid nimetatud punkti all järgmised tegevused: 18.11.11 rehabilitatsioonipäev Toilas;
02.12.2011 viidi läbi rahvusvahelise puuetega inimeste päeva pidulik tähistamine Ida-Virumaal, Jõhvi Kontserdimajas, kohvikus Mozart. Üritusel esinesid kontserdiga Erik Kalda ja Raino Erlich ning peeti tänukirjadega meeles häid koostööpartnereid.;
05.12.2011 osaleti (8 inimest) Eesti Puuetega Inimeste Koda poolt korraldatud pidulikul konverentsil Tallinnas Tallink Spa hotellis;
I-V PIK projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused ning hip-hop tantsutunnid.

3) Projektitoetused allorganisatsioonidele – 4. kvartalil 2011 tehti järgmised ülekanded – Kohtla-Järve SMÜ „Ekskursioon“ – 432 eurot; MTÜ Sillamäe Miloserdie projektidele „Jõulupidu“ ja „Jõulutrall“ – 560 eurot; Ida-Virumaa Diabeetikute Selts „Jõuluüritus“ – 255 eurot; Ida-eesti Pimedate Ühing „Jõuluüritus“ – 330 eurot; Narva PK Lad „Jõulukohvik“ – 250 eurot; Kohtla-Järve IÜ „Reh.päev Toilas ja „Jõulud“ – 360 eurot; Narva IÜ Eenar „Jõulud“ – 300 eurot

Ida-Virumaa PIK tegevused 3.kvartal 2011

1) Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 3.kvartalil 2011 toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne; Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele. Koda tegeles Jõhvi Toidupanga töö korraldamisega. Toidupangast saavad toiduabi ca 200 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).
2) PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 3.kvartalil viidi nimetatud alapunkti all läbi I-V PIK projekti „Puuetega inimeste muusika- ja kunstipäevad“ – 01.08-05.08.2011, kus osales kokku 33 inimest. Üritus viidi läbi Karjamaa Puhkebaasis. Toimusid muusikalised tegevused, näiteringi tegevused jne. Alates septembrist jätkusid projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste …“, tegevused, mille raames viidi arengupuuetega noortele läbi erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused, sporditrenn koos erinevate pallimängudega ning hip-hop-tantsu tunnid.

Ida-Virumaa PIK tegevused 2.kvartal 2011

1) toimus 2 juhatuse koosolekut, kus 11.04.2011 vaadati läbi ja kinnitati Koja 2010.aasta majandusaruanne ning 12.05.2011 arutati Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühinguga tekkinud probleeme;
2)toimus 1 laiendatud istung, kus kinnitati Koja 2010.aasta majandusaruanne ning kus esines Põhja Pensioniameti direktor Maile Kubjas;
3) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
4) jagati olulist informatsiooni;
5) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
6) osaleti mitme komisjoni töös;
7) viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi;
8) jätkati igapäeaveluga toimetuleku ja toetatud elamise teenuse osutamist;
9) jätkati projekti “Toidupanga tegevuste käivitamine Jõhvis” tegevusi, mille rahastajaks on Avatud Eesti Fond;
10) toimus kahepäevane koolitus (26-27.05.2011) ühingute juhtidele, mille raames külastati Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda ning sealseid sotsiaalasutusi. Toimus kogemuste vahetamine. Ööbiti Peri Keskuse ruumides.

Ida-Virumaa PIK tegevused 1.kvartal 2011

1) toimus 1 juhatuse koosolek;
2) toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
3) jagati olulist informatsiooni;
4) tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
5) osaleti mitme komisjoni töös;
6) viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi;
7) jätkati igapäeaveluga toimetuleku ja toetatud elamise teenuse osutamist;
8) Käivitati edukalt projekt “Toidupanga tegevuste käivitamine Jõhvis”, mille rahastajaks on Avatud Eesti Fond.

2011 toetused allorganisatsioonidele ja projektidele

TOETUSE SAAJAD:
1) Kohtla-Järve Invaühing – toetuste suurus 1 100eur;
2) Püssi Invaühing – toetuste suurus 800 eur;
3) Narva Invaühing Eenar – toetuste suurus 1 000 eur;
4) Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing – toetuse suurus 550 eur;
5) Ida-Eesti Pimedate Ühing – toetuste suurus 1 400 eur;
6) Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero – toetuste suurus 800 eur;
7) Ida-Virumaa Diabeetikute Selts – toetuste suurus 650 eur;
8) Sillamäe Miloserdie – toetuste suurus 1 500 eur;
9) Jõhvi Vaegkuuljate Ühing – toetuste suurus 1 300 eur;
10) Narva Laste Päevakeskus LAD – toetuste suurus 1 500 eur;
11) Avinurme Sotsiaaltöö- ja Turvakeskus – toetuste suurus 600 eur;
12) Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing – toetuste suurus 600 eur;
13) Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing – toetuste suurus 600 eur;
14) Narva Parkinsoni Selts – toetuste suurus 600 eur;
15) Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing – toetuste suurus 700 eur;
16) Jõhvi Puuetega Inimeste Päevakeskus /12 kuu tegevused – toetuste suurus 1 800 eur;
17) Ida-Virumaa PIK(noorte suvepäevad) – toetuste suurus 2 600 eur;
18) Ida-Virumaa PIK (koolitused allorganisatsioonide juhtidele) – toetuste suurus 2 700 eur;
19) Ida-Virumaa PIK (arendus ja teenused) – toetuste suurus 13 944 eur.