Tegevuste arhiiv: 2012

Ida-Virumaa PIK tegevused 4 kvartal 2012

1. Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 4.kvartalil 2012 aastal toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne;
Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele.
Koda jätkas Jõhvi Toidupanga tegevusi. Toidupangast saavad iga nädal toiduabi ca 60 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).

2. PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 4.kvartalil toimusid või toimuvad nimetatud punkti all järgmised tegevused: 07.11.12 rehabilitatsioonipäev Toilas;
20.11.2012 toimub rahvusvaheline puuetega inimeste päeva pidulik tähistamine Ida-Virumaal, trahteris Mimino.
03.12.2012 osaletakse (8 inimest) Eesti Puuetega Inimeste Koda poolt korraldatud pidulikul konverentsil Tallinnas;
I-V PIK projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste…“, raames viidi ja viiakse ka edaspidi läbi arengupuuetega noortele erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused ning hip-hop tantsutunnid.

Ida-Virumaa PIK tegevused 3 kvartal 2012

1. Arendustegevus maakonnas – tugitegevused organisatsiooni toimimiseks – 4.kvartalil 2012 toimus organisatsioonide töö koordineerimine, jagati informatsiooni, tehti koostööd omavalitsustega, osaleti komisjonide töös jne; Koda jätkas teenuste (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele. Koda tegeles Jõhvi Toidupanga töö korraldamisega. Toidupangast saavad toiduabi ca 400 puudust kannatavat Jõhvi valla ja ümberkaudsete omavalitsuste peret (sh puuetega inimesed).

2. PIK tegevusprogramm – koolitused, üritused – 4.kvartalil viidi nimetatud alapunkti all läbi I-V PIK projekti „Puuetega inimeste muusika- ja kunstipäevad“ – 06.08-10.08.2012, kus osales kokku 52 inimest. Üritus viidi läbi Karjamaa Puhkebaasis ning sellel osalesid Jõhvi Päevakeskuse, Avinurme Päevakeskuse ja Põlva Päevakeskuse kliendid. Toimusid käsitööga seotud tegevused, näiteringi tegevused jne. Alates septembrist jätkusid projekti „Psüühiliste erivajadustega inimeste …“, tegevused, mille raames viidi arengupuuetega noortele läbi erinevaid ringide tegevusi – kunsti- ja muusikaringi tegevused, draamaringi tegevused ning hip-hop-tantsu tunnid.

Ida-Virumaa PIK tegevused 2 kvartal 2012

1. Toimus 1 juhatuse koosolek, kus 08.05.2012 vaadati läbi ja kinnitati Koja 2011.aasta majandusaruanne;
2. Toimus 1 laiendatud istung/25.05.2012, kus kinnitati Koja 2011.aasta majandusaruanne;
3. Toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
4. Jagati olulist informatsiooni;
5. Tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
6. Osaleti mitme komisjoni töös;
7. Viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi;
8) Jätkati igapäeaveluga toimetuleku ja toetatud elamise teenuse osutamist;
9. Jätkati projekti “Jõhvi Toidupank” tegevusi;
10. osaleti Viljandi Taidlusfestivalil – Narva IÜ Eenar ja Jõhvi Päevakeskuse noorte näitering. Viimane sai ka ära märgitud ning preemiaks 75 eurot.

Ida-Virumaa PIK tegevused 1 kvartal 2012

1. Toimus 1 juhatuse koosolek/ 10.01.2012;
2. Toimus organisatsioonide töö koordineerimine;
3. Jagati olulist informatsiooni;
4. Tehti koostööd kohalike omavalitsustega;
5. Osaleti mitme komisjoni töös;
6. Viidi projekti “Psüühiliste erivajadustega inimeste…” raames läbi erinevate ringide tegevusi;
7. Jätkati igapäeaveluga toimetuleku ja toetatud elamise teenuse osutamist;
8. Jätkati projekt ” Jõhvi Toidupanga tegevustega.

2012 aasta toetused allorganisatsioonidele, kojale ning projektidele

Toetuse saajad
1. Kohtla-Järve Invaühing – toetuste suurus 1 100eur;
2. Püssi Invaühing – toetuste suurus 800 eur;
3. Narva Invaühing Eenar – toetuste suurus 1 000 eur;
4. Ida-Virumaa Kutsehaigete Ühing – toetuse suurus 500 eur;
5. Ida-Eesti Pimedate Ühing – toetuste suurus 1 500 eur;
6. Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero – toetuste suurus 600 eur;
7. Ida-Virumaa Diabeetikute Selts – toetuste suurus 600 eur;
8. Sillamäe Miloserdie – toetuste suurus 1 600 eur;
9. Jõhvi Vaegkuuljate Ühing – toetuste suurus 1 400 eur;
10. Narva Laste Päevakeskus LAD – toetuste suurus 1 600 eur;
11. Avinurme Sotsiaaltöö- ja Turvakeskus – toetuste suurus 700 eur;
12. Kohtla-Järve Sclerosis Multiplexi Ühing – toetuste suurus 700 eur;
13. Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing – toetuste suurus 600 eur;
14. Narva Parkinsoni Selts – toetuste suurus 200 eur;
15. Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing – toetuste suurus 600 eur;
16. Jõhvi Puuetega Inimeste Päevakeskus /12 kuu tegevused – toetuste suurus 2 000 eur;
17. Ida-Virumaa PIK(noorte suvepäevad) – toetuste suurus 2 800 eur;
18. Ida-Virumaa PIK (koolitused allorganisatsioonide juhtidele) – toetuste suurus 2 700 eur;
19. Ida-Virumaa PIK (arendus ja teenused) – toetuste suurus 14 795 eur.

Muud lepingud

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust, mille raames on Kojal sõlmitud järgmised lepingud:

1. Sotsiaalkindlustusamet – 12 kuud x 6 klienti toetatud elamise teenus ning 12 kuud x 18 klienti igapäevaelu toetamise teenus – kokku summas 29 106 eurot. Eraldist kasutatakse teenuste arendamiseks ja osutamiseks: töötasud, õppevahendid, ekskursioonid, muud tegevused
2. Jõhvi Vallavalitsus – 12 kuud toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus (täiendav kohamaks) – toetus kokku 6 180 eurot. Eraldist kasutatakse täiendavate kulude katteks (kommunaalkulud jne) ning teenuse arendamiseks
3. Toila Vallavalitsus – igapäevaelu toetamise teenus – toetus kokku 744 eurot. Eraldist kasutatakse täiendavate kulude katteks (kommunaalkulud jne) ning teenuse arendamiseks
4. Kohtla Vallavalitsus – igapäevaelu toetamise teenus – toetus kokku 372 eurot. Eraldist kasutatakse täiendavate kulude katteks (kommunaalkulud jne) ning teenuse arendamiseks